Amerikaanse Dollar daalt als gevolg van dalende Amerikaanse staatsobligatierendementen

Op dinsdag is de Amerikaanse Dollar (USD) Index gedaald naar 104.20 vanwege de terugtrekking van investeerders en de impact van de uitspraken van Loretta Mester, de president van de Federal Reserve Bank of Cleveland. Mester waarschuwde voor de risico’s van een te restrictief monetair beleid en hoe dit de arbeidsmarkt zou kunnen beïnvloeden.

Het vasthouden van de Amerikaanse Federal Reserve aan een strikt monetair beleid, gerechtvaardigd door een robuust banenrapport en voortdurende sterke groei in het eerste kwartaal, heeft de verwachtingen voor renteverlagingen door de Federal Reserve doen afnemen. Dit heeft de Amerikaanse Dollar de afgelopen sessies ten goede gekomen. Verschillende andere Fed-functionarissen zullen deze week aan het woord komen en zij kunnen het tempo van de USD bepalen terwijl de markten wachten op nieuwe economische rapporten.

Technische analyse: DXY-bulls geven de 20-daagse SMA op bij het nemen van winst

De indicatoren op de dagelijkse grafiek weerspiegelen een kortetermijnverschuiving in momentum naar de verkopers, maar de langetermijntrend lijkt nog steeds in het voordeel van de bulls te zijn. Ondanks een negatieve helling, houdt de Relative Strength Index (RSI) vast aan positief gebied, wat wijst op een terugval of consolidatieperiode in plaats van een grote trendomkering.

De vlakke groene balken in de Moving Average Convergence Divergence (MACD) duiden op mogelijke besluiteloosheid op de markt waar het momentum gemakkelijk kan verschuiven ten gunste van kopers met de juiste prikkel. Deze zijwaartse actie in de MACD kan echter ook wijzen op uitputting van kopers, wat erop wijst dat beren binnenkort de controle zouden kunnen overnemen.

Gezien de indexpositie ten opzichte van zijn Simple Moving Averages (SMAs), lijken de bulls, hoewel ze recentelijk verzwakt zijn door winstnemingen, een belangrijke rol te spelen in de bredere trend. De DXY handelt boven de 100- en 200-daagse SMAs, wat wijst op een over het algemeen bullish sentiment op de langere termijn, ook al is deze onder de 20-daagse SMA gezakt.

Monetair beleid in de VS wordt bepaald door de Federal Reserve (Fed). De Fed heeft twee mandaten: prijsstabiliteit bereiken en volledige werkgelegenheid bevorderen. Het primaire instrument om deze doelen te bereiken is het aanpassen van de rentetarieven. Wanneer de prijzen te snel stijgen en de inflatie boven het doel van 2% van de Fed ligt, verhoogt het de rentetarieven, waardoor de leenkosten in de hele economie stijgen. Dit resulteert in een sterkere Amerikaanse Dollar (USD) omdat de VS aantrekkelijker wordt voor internationale investeerders om hun geld te parkeren. Wanneer de inflatie onder de 2% zakt of de werkloosheid te hoog is, kan de Fed de rentetarieven verlagen om lenen aan te moedigen, wat druk uitoefent op de Amerikaanse Dollar.

De Federal Reserve (Fed) houdt acht beleidsvergaderingen per jaar, waarbij het Federal Open Market Committee (FOMC) de economische omstandigheden beoordeelt en monetaire beleidsbeslissingen neemt. Het FOMC bestaat uit twaalf Fed-functionarissen: de zeven leden van de Raad van Bestuur, de president van de Federal Reserve Bank of New York en vier van de overige elf regionale Reserve Bank-presidenten, die jaarlijks op rotatiebasis dienen.

In extreme situaties kan de Federal Reserve zijn toevlucht nemen tot een beleid dat Quantitative Easing (QE) wordt genoemd. QE is het proces waarbij de Fed de stroom van krediet in een vastgelopen financieel systeem aanzienlijk vergroot. Het is een niet-standaard beleidsmaatregel die wordt gebruikt tijdens crises of wanneer de inflatie extreem laag is. Het was het wapen van keuze van de Fed tijdens de Grote Financiële Crisis in 2008. Het houdt in dat de Fed meer Dollars print en gebruikt om hoogwaardige obligaties van financiële instellingen te kopen. QE verzwakt meestal de Amerikaanse Dollar.

Kwantitatieve verstrakking (QT) is het omgekeerde proces van QE, waarbij de Federal Reserve stopt met het kopen van obligaties van financiële instellingen en de hoofdsom van de obligaties die ze in bezit heeft niet herinvesteert bij het aflopen ervan om nieuwe obligaties te kopen. Dit is meestal positief voor de waarde van de Amerikaanse Dollar.

Veelgestelde vragen (FAQ):

1. Wat heeft ervoor gezorgd dat de Amerikaanse Dollar (USD) Index is gedaald?
De Amerikaanse Dollar Index is gedaald naar 104.20 als gevolg van de terugtrekking van investeerders en de impact van de uitspraken van Loretta Mester, de president van de Federal Reserve Bank of Cleveland, die waarschuwde voor de risico’s van een te restrictief monetair beleid en de invloed op de arbeidsmarkt.

2. Waarom zijn de verwachtingen voor renteverlagingen afgenomen?
Het strikte monetair beleid van de Amerikaanse Federal Reserve, gerechtvaardigd door een robuust banenrapport en voortdurende sterke groei, heeft geleid tot de afname van de verwachtingen voor renteverlagingen door de Federal Reserve.

3. Welke technische analyse wordt er gegeven voor de Amerikaanse Dollar?
Op basis van de technische analyse lijkt er een kortetermijnverschuiving in momentum naar de verkopers plaats te vinden, maar de langetermijntrend lijkt nog steeds in het voordeel van de bulls te zijn.

4. Wat is het monetair beleid van de Verenigde Staten?
Het monetair beleid in de Verenigde Staten wordt bepaald door de Federal Reserve (Fed). De Fed heeft twee mandaten: prijsstabiliteit bereiken en volledige werkgelegenheid bevorderen. Het aanpassen van de rentetarieven is het primaire instrument om deze doelen te bereiken.

5. Wat gebeurt er als de rentetarieven worden verhoogd of verlaagd?
Wanneer de prijzen te snel stijgen en de inflatie boven het doel van 2% van de Fed ligt, verhoogt de Fed de rentetarieven, wat resulteert in een sterkere Amerikaanse Dollar. Wanneer de inflatie onder de 2% zakt of de werkloosheid te hoog is, kan de Fed de rentetarieven verlagen om lenen aan te moedigen, wat druk uitoefent op de Amerikaanse Dollar.

6. Hoe vaak houdt de Federal Reserve beleidsvergaderingen?
De Federal Reserve houdt acht beleidsvergaderingen per jaar, waarbij het Federal Open Market Committee (FOMC) de economische omstandigheden beoordeelt en monetaire beleidsbeslissingen neemt.

7. Wat is Quantitative Easing (QE)?
Quantitative Easing (QE) is een beleidsmaatregel waarbij de Federal Reserve de stroom van krediet in een vastgelopen financieel systeem vergroot. Dit gebeurt door het kopen van hoogwaardige obligaties van financiële instellingen. QE wordt vaak gebruikt tijdens crises of wanneer de inflatie extreem laag is.

8. Wat is Kwantitatieve Verstrakking (QT)?
Kwantitatieve Verstrakking (QT) is het omgekeerde proces van QE, waarbij de Federal Reserve stopt met het kopen van obligaties van financiële instellingen en de hoofdsom van de obligaties die ze bezitten niet herinvesteren bij het aflopen ervan om nieuwe obligaties te kopen.

Belangrijke termen en jargon:

– Amerikaanse Dollar (USD) Index: Een maatstaf die de waarde van de Amerikaanse Dollar ten opzichte van een mandje van andere valuta’s weergeeft.
– Monetair beleid: Het beleid dat wordt gevoerd door de centrale bank om de geldhoeveelheid en de rentevoet te beïnvloeden.
– Federal Reserve (Fed): De centrale bank van de Verenigde Staten.
– Rentetarieven: De kosten van lenen of de opbrengst van sparen, bepaald door de centrale bank.
– Inflatie: Een stijging van het algemene prijsniveau van goederen en diensten in een economie.
– Quantitative Easing (QE): Een beleidsmaatregel waarbij de centrale bank financiële activa koopt om de economie te stimuleren.
– Kwantitatieve Verstrakking (QT): Het tegenovergestelde van QE, waarbij de centrale bank stopt met het kopen van activa en de geldhoeveelheid in de economie afneemt.

Suggesties voor gerelateerde links:
Website van de Federal Reserve
Koersinformatie over de Amerikaanse Dollar
Financieel nieuws en analyses