Bisschop Daniel Obinim ontkent het uitvoeren van nep-mirakels

De leider en oprichter van International God’s Way Church, Bisschop Daniel Obinim, heeft beweringen ontkracht dat hij ooit heeft gezegd dat hij nep-mirakels uitvoert om de aandacht van het publiek te trekken. Volgens hem heeft hij nergens gezegd dat de mirakels die hij uitvoert niet zo echt zijn als ze lijken. Hij is verbaasd dat dergelijke valse claims in de media worden verspreid.

Hij gaf ook aan dat hij nergens heeft beweerd dat zijn kerk is ingestort, maar dat zijn woorden verdraaid en verkeerd begrepen zijn door sommige individuen. Bisschop Daniel Obinim drong er bij het grote publiek op aan om berichten dat de mirakels die hij in zijn kerk uitvoert nep zijn, te negeren. Hij voegde eraan toe dat het een poging is van sommige mensen om zijn imago te schaden.

“Ik sprak over enkele claims die mensen over mij maken, waarin ze zeggen ‘Ik ben een neppe pastor, mijn mirakels waren niet echt, mijn kerk is ingestort’ en nog veel meer. Ik wil er niet over praten, maar ik weet dat het mijn vijanden zijn die mijn woorden verdraaien om me ten val te brengen en mijn imago te besmeuren,” zei hij tijdens het preken tot zijn gemeenteleden op OB TV.

Het moet worden opgemerkt dat Bisschop Daniel Obinim klaagde over de ongelukkige situatie waarin zijn bediening zich bevindt als gevolg van bepaalde daden die hij betreurt. Hij gaf ook aan dat zijn ruzie met parlementslid Kennedy Agyapong negatieve effecten had op zijn bediening.

“Ik had vroeger meer dan 1000 gemeenteleden, maar toen ik in de kerk kwam, had ik niet eens 200 leden. Ik vroeg me af waarom ik überhaupt met hem [Ken Agyapong] vocht. Daarom adviseer ik jullie allemaal: als iemand met je wil vechten, beoordeel je eigen kracht en die van de persoon en probeer nooit te vechten.”

“Ik ben nog niet eens klaar met het verhaal van Eerwaarde Kennedy Agyapong en mijn gevecht met hem. Op de dag dat ik voor de rechter werd gebracht, nam ik zeven advocaten mee, en ze vertelden me om 2 miljard oude cedis mee te nemen voordat ze de strijd aangingen met Kennedy Agyapong omdat hij geld had. De dingen die ik heb meegemaakt, realiseerde ik me dat ik verslagen was.”

Er werden berichten verspreid dat Obinim beweerde dat zijn kerk was ingestort en dat sommige van zijn wonderen niet authentiek waren. Hij gelooft echter dat zijn woorden verkeerd begrepen zijn door het publiek.

Veelgestelde vragen

1. Wat heeft Bisschop Daniel Obinim ontkracht?

Bisschop Daniel Obinim heeft beweringen ontkracht dat hij heeft gezegd dat hij nep-mirakels uitvoert om de aandacht van het publiek te trekken.

2. Wat zei Bisschop Daniel Obinim over zijn kerk?

Bisschop Daniel Obinim gaf aan dat hij nergens heeft beweerd dat zijn kerk is ingestort. Hij stelt dat zijn woorden verdraaid en verkeerd begrepen zijn door sommige individuen.

3. Wat adviseerde Bisschop Daniel Obinim het publiek?

Bisschop Daniel Obinim drong er bij het publiek op aan om berichten te negeren dat de mirakels die hij in zijn kerk uitvoert nep zijn. Hij gelooft dat dit een poging is van sommige mensen om zijn imago te schaden.

4. Wat waren de negatieve effecten van Obinims ruzie met Kennedy Agyapong?

Bisschop Daniel Obinim gaf aan dat zijn ruzie met parlementslid Kennedy Agyapong negatieve effecten had op zijn bediening. Hij merkte op dat het aantal gemeenteleden sterk was afgenomen sinds de ruzie begon.

5. Wat zijn enkele van de valse claims die over Obinim zijn gemaakt?

Enkele valse claims die over Obinim zijn gemaakt, zijn onder andere dat hij een neppe pastor is, zijn mirakels niet echt zijn en dat zijn kerk is ingestort.

Jargon en definities

– Bisschop: het Nederlandse woord voor “bishop” in het Engels. Het verwijst naar een religieuze leider in sommige christelijke kerken.
– Mirakels: wonderbaarlijke gebeurtenissen of gebeurtenissen die als bovennatuurlijk worden beschouwd.
– Verdraaien: het verkeerd weergeven of verkeerd interpreteren van informatie.
– Nep: niet echt of vals.
– Imago: het beeld dat mensen van iemand of iets hebben, met name in het openbaar.

Gerelateerde links

International God’s Way Church
OB TV