De betekenis van het jal, jangal, jameen-slogan voor tribale gemeenschappen en bosbewoners

Het jal, jangal, jameen-slogan, dat onlangs tijdens een roadshow in Jharkhand door Rahul Gandhi, leider van de Congrespartij, werd gebruikt, heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot de Indiase onafhankelijkheid. Maar wat betekent het precies voor tribale gemeenschappen en bosbewoners?

Het slogan, dat vertaald kan worden als “water, bos, land”, werd oorspronkelijk bedacht door Komaram Bheem, een Gond tribale held uit het vroege 20e eeuwse India. Voor Bheem en zijn stamgenoten was jal, jangal en jameen niet slechts “hulpbronnen” om te worden “uitgebuit” voor winst, maar een onvervreemdbaar onderdeel van hun tribale identiteit dat beschermd en gekoesterd moest worden.

Bheem werd geboren in het huidige Komaram Bheem Asifabad district in de staat Telangana. Zijn vader werd gedood door de Britse overheersers toen hij zich verzette tegen de inbeslagname van tribaal land, zware belastingen en controle over de bossen. Als jonge man doodde Bheem een jagirdar (feodaal heerser), die hun land probeerde te confisqueren. Vervolgens vluchtte hij naar een drukkerij in Chandrapur en leerde daar Engels, Hindi en Urdu van de nationalistische eigenaar.

Geïnspireerd door de vrijheidsstrijd tegen de Britten en de Nizam (heerser), mobiliseerde Bheem de Gonds om zich te verzetten tegen het betalen van belastingen op bosproducten en gewassen. Hij leidde de Jodeghat tribale opstand, waarbij de Gonds de autonomie van Jodeghat uitriepen. De guerrillaoorlog duurde van 1928 tot 1940, toen Bheem uiteindelijk werd gedood door de troepen van de Nizam.

De slogan jal, jangal, jameen heeft nog steeds grote betekenis voor tribale gemeenschappen in India. Voorafgaand aan de Britse overheersing hadden gemeenschappen vrij toegang tot de bossen, maar onder koloniaal bewind werden de bossen gezien als een te controleren hulpbron, bijvoorbeeld voor de aanleg van spoorwegen. De Britse regering verdreef traditionele bosbewoners en legde beperkingen op aan hun gebruik van de bossen met behulp van verschillende boswetten.

Na de onafhankelijkheid werd het beleid met betrekking tot bossen voortgezet waarbij nationale belangen prevaleren boven lokale eisen. Tribale gemeenschappen werden gevraagd “te lijden in het belang van het land” door hun land, levensonderhoud en habitat op te geven voor zogenaamde “ontwikkelingsprojecten”, zoals dammen, mijnbouw en stedelijke ontwikkeling. Dit heeft geleid tot voortdurende verzet- en legitieme bewegingen en gewapende conflicten.

Tribale gemeenschappen in India hebben de slogan jal, jangal, jameen gebruikt om te strijden voor de implementatie van de Forest Rights Act uit 2006. Een voorbeeld van zo’n strijd was die van de Dongria Kondh in Odisha, die zes jaar lang hebben gevochten tegen mijnbouwbedrijf Vedanta om de heilige berg Niyamgiri te beschermen. Uiteindelijk moest Vedanta zich terugtrekken.

De implementatie van wetten en regels die de rechten van tribale gemeenschappen beschermen, laat echter nog veel te wensen over. Het is van groot belang dat tribale gemeenschappen betrokken worden bij besluitvormingsprocessen met betrekking tot hun land en natuurlijke hulpbronnen. Het is tijd om hun stem te laten horen en hun rechten te erkennen. De slogan jal, jangal, jameen blijft een symbool van hun strijd en hoop op een betere toekomst.

FAQ

1. Wat betekent het slogan “jal, jangal, jameen”?
Het slogan “jal, jangal, jameen” kan vertaald worden als “water, bos, land”. Het werd bedacht door Komaram Bheem, een tribale held uit India, en symboliseert de onvervreemdbare band van tribale gemeenschappen met hun natuurlijke hulpbronnen.

2. Wie was Komaram Bheem?
Komaram Bheem was een Gond tribale held uit het vroege 20e eeuwse India. Hij verzette zich tegen de Britse overheersers en de inbeslagname van tribaal land. Hij leidde de Jodeghat tribale opstand en gaf de Gonds autonomie over Jodeghat, maar werd later gedood door de troepen van de Nizam.

3. Welke betekenis heeft het slogan “jal, jangal, jameen” voor tribale gemeenschappen in India?
Het slogan “jal, jangal, jameen” heeft nog steeds grote betekenis voor tribale gemeenschappen in India. Het symboliseert hun strijd om de bescherming van hun land, water en bossen tegen exploitatie en overheersing. Het is een symbool van hun identiteit en hoop op een betere toekomst.

4. Welke strijd hebben tribale gemeenschappen gevoerd met betrekking tot het “jal, jangal, jameen” principe?
Tribale gemeenschappen hebben gestreden voor de implementatie van de Forest Rights Act uit 2006, die hun rechten op land en bosgebieden beschermt. Een voorbeeld van zo’n strijd was die van de Dongria Kondh in Odisha, die vochten tegen een mijnbouwbedrijf om de heilige berg Niyamgiri te behouden.

Definities

Jal: Water
Jangal: Bos
Jameen: Land

Related Links

Tribale gemeenschappen in India
De strijd van tribale gemeenschappen in India