De Dicastery voor de Leer van het Geloof waarschuwt voor het veranderen van woorden bij sacramenten

De Dicastery voor de Leer van het Geloof blijft meldingen ontvangen van katholieken, waaronder priesters, die erachter komen dat alle sacramenten die ze hebben ontvangen ongeldig zijn, omdat ze jaren geleden zijn gedoopt met een niet-goedgekeurde formule. Dit heeft de dicastairie aangegeven in een recente mededeling.

Wanneer een priester of andere bedienaar de voorgeschreven woorden, gebaren of materialen verandert die worden gebruikt bij de viering van de sacramenten, kan dit ervoor zorgen dat de gelovigen niet krijgen waar ze recht op hebben en dat het sacrament ongeldig wordt, aldus de dicastery. Deze waarschuwing is na goedkeuring van Paus Franciscus op 31 januari gepubliceerd in het document getiteld “Gestis Verbisque” (Gebaren en Woorden), dat tijdens de plenaire vergadering van de dicastery op 25 januari unaniem is aangenomen.

De Dicastery voor de Leer van het Geloof heeft haar bezorgdheid geuit over de toename van situaties waarin ze genoodzaakt waren om de ongeldigheid van sacramenten te erkennen. Een concreet voorbeeld dat wordt genoemd, is de doopceremonie waarbij in plaats van de gebruikelijke woorden “Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest” wordt gezegd: “Ik doop u in de naam van de Schepper” of “In de naam van mama en papa dopen wij u”.

Het veranderen van de formulering bij de sacramenten kan ernstige schade toebrengen aan het gelovige volk van God. Daarom beschouwt de Dicastery voor de Leer van het Geloof het wijzigen van de vorm of materie van een sacrament als een ernstige illegale daad die strenge straffen verdient, zo schrijft kardinaal Fernández in het document.

Hoewel er in andere gebieden van het kerkelijk pastoraal werk ruimte is voor creativiteit, kan er bij de viering van de sacramenten geen beroep worden gedaan op een “manipulatieve wil”. Het is belangrijk om de voorgeschreven tradities en formuleringen te respecteren om de geldigheid van de sacramenten te waarborgen.

Het is van cruciaal belang dat deze waarschuwing serieus wordt genomen, zodat de gelovigen kunnen blijven vertrouwen op de geldigheid van de sacramenten die zij ontvangen.

FAQ:

1. Wat heeft de Dicastery voor de Leer van het Geloof recentelijk aangegeven?
– De Dicastery heeft gemeld dat er meldingen zijn ontvangen van katholieken, waaronder priesters, die ontdekken dat alle sacramenten die ze hebben ontvangen ongeldig zijn, omdat ze jaren geleden zijn gedoopt met een niet-goedgekeurde formule.

2. Waarom kunnen veranderingen in woorden, gebaren of materialen bij de viering van sacramenten leiden tot ongeldigheid?
– Veranderingen in woorden, gebaren of materialen kunnen ervoor zorgen dat de gelovigen niet krijgen waar ze recht op hebben en dat het sacrament ongeldig wordt.

3. Wanneer werd de waarschuwing van de Dicastery gepubliceerd en met welke titel?
– De waarschuwing werd gepubliceerd op 31 januari en heeft de titel “Gestis Verbisque” (Gebaren en Woorden).

4. Wat is een concreet voorbeeld dat wordt genoemd in de waarschuwing?
– Een concreet voorbeeld dat wordt genoemd, is een doopceremonie waarbij in plaats van de gebruikelijke woorden “Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest” wordt gezegd: “Ik doop u in de naam van de Schepper” of “In de naam van mama en papa dopen wij u”.

5. Hoe beschouwt de Dicastery het wijzigen van de formulering bij sacramenten?
– De Dicastery beschouwt het wijzigen van de formulering bij sacramenten als een ernstige illegale daad die strenge straffen verdient.

Definitions:
– Dicastery voor de Leer van het Geloof: Het Dicastery voor de Leer van het Geloof is een afdeling binnen de Katholieke Kerk die verantwoordelijk is voor het behoud en de bevordering van de katholieke leer.
– Sacramenten: Sacramenten zijn heilige handelingen die door de Katholieke Kerk worden erkend als een middel tot genade en spirituele groei.

Suggested related links:
Officiële website van het Vaticaan