De woorden die Biden recentelijk heeft gebruikt om de inspanningen van Israël om Hamas-terroristen uit te roeien te beschrijven, hebben grote gevolgen gehad. Hoewel hij zijn steun aan de Joodse staat heeft bevestigd, heeft zijn retoriek de linkse intersectionele basis van de Democratische Partij in opstand gebracht. Deze groep is boos dat Biden weigert de bevoorrading van wapens aan het Israëlische leger stop te zetten en geen steun verleent aan VN-resoluties voor een wapenstilstand.

Hoewel sommige Amerikaanse waarnemers de woorden van Biden als politieke praatjes afdoen, hebben ze een verwoestende impact. Het verzwakken van de steun van de Verenigde Staten moedigt Hamas-terroristen aan om langer stand te houden in de beperkte delen van de Gazastrook waarin ze zich nog bevinden. Dit leidt tot een verlenging van het lijden van Israëlische gijzelaars en de Palestijnen in Gaza.

Daarnaast hebben de beschuldigingen van Biden aan het adres van Israël de opkomst van antisemitisme in de Verenigde Staten aangewakkerd. Deze beschuldigingen negeren de inspanningen van het Israëlische leger om burgerslachtoffers te vermijden en komen ten koste van soldatenlevens.

Hoewel steeds meer Amerikanen moeite hebben om Biden serieus te nemen, overschaduwt dit feit het belangrijkste aspect van het recente Special Prosecutor rapport niet. Het rapport legt de nadruk op het feit dat Biden niet wordt vervolgd voor het ongeoorloofd delen van geclassificeerde informatie, terwijl zijn ministerie van Justitie wel voormalig president Donald Trump heeft aangeklaagd voor vergelijkbaar gedrag. Dit roept vragen op over rechtvaardigheid en partijdigheid binnen het Amerikaanse rechtssysteem.

Hoewel de woorden van Biden mogelijk niet bedoeld zijn om Israël te schaden, is dat wel het resultaat. Vanuit Israël blijkt dat de mensen zich meer zorgen maken over de gevolgen van de oorlog en de gijzeling van Israëliërs dan over de mening van Biden en Blinken. Er heerst spanning en verdriet in de lucht, maar het dagelijks leven in Jerusalem en Tel Aviv gaat door.

Israël wordt al meer dan 75 jaar lang beoordeeld volgens een dubbele standaard. Het is tijd om het begrip en de steun voor Israël op een eerlijke en constructieve manier te benaderen, zodat er ruimte is voor vrede en veiligheid in de regio. Woorden hebben consequenties, vooral als ze afkomstig zijn van een President.

Met deze woorden moet president Biden rekening houden bij het vormgeven van zijn buitenlands beleid, vooral op het gebied van het Midden-Oosten.

FAQ

V: Wat is de betekenis van de term ‘intersectionele basis’ in het artikel?
A: De term ‘intersectionele basis’ verwijst naar de basis van aanhangers binnen de Democratische Partij die zich bezighouden met de intersectie van verschillende vormen van onderdrukking, zoals ras, geslacht, klasse, seksualiteit, enzovoort.

V: Hoe wordt de steun van de Verenigde Staten aan Hamas beïnvloed door de woorden van Biden?
A: De woorden van Biden hebben de steun van de Verenigde Staten aan Israël verzwakt, wat Hamas-terroristen aanmoedigt om langer stand te houden in de beperkte delen van de Gazastrook waarin ze zich bevinden.

V: Wat is de impact van Biden’s beschuldigingen aan het adres van Israël?
A: De beschuldigingen van Biden aan het adres van Israël hebben de opkomst van antisemitisme in de Verenigde Staten aangewakkerd en negeren de inspanningen van het Israëlische leger om burgerslachtoffers te vermijden.

V: Wat wordt bedoeld met het rechtssysteem in de context van het artikel?
A: Het rechtssysteem verwijst naar het Amerikaanse rechtssysteem en roept vragen op over rechtvaardigheid en partijdigheid, omdat Biden niet wordt vervolgd voor het ongeoorloofd delen van geclassificeerde informatie, terwijl Donald Trump wel werd aangeklaagd voor vergelijkbaar gedrag.

V: Wat suggereert het artikel moet Biden rekening houden bij het vormgeven van zijn buitenlands beleid?
A: Het artikel stelt dat Biden rekening moet houden met de consequenties van zijn woorden, met name in het Midden-Oosten, en dat hij Israël op een eerlijke en constructieve manier moet benaderen om ruimte te bieden voor vrede en veiligheid in de regio.

Gerelateerde links:
Het Witte Huis