De impact van gevangenschap op Emily Hand en haar vader

In een recent interview met KAN News deelde Thomas Hand zijn ervaringen over de gevangenschap van zijn dochter, Emily, in Gaza. Emily werd op 7 oktober ontvoerd door Hamas-terroristen van de kibbutz Be’eri. Als onderdeel van een ruil tussen Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen werd ze op 25 november vrijgelaten.

Hoewel Emily weinig spreekt over haar gevangenschap, gebruikt ze code woorden om haar ervaringen te benoemen. Deze woorden zijn gekoppeld aan zaken zoals Gaza en terroristen. Haar vader merkt op dat Emily deze strategie gebruikt om bepaalde ongemakkelijke woorden te vermijden.

Tijdens de gevangenschap verbleef Emily voornamelijk bij mannen. Op de vraag of er ook maar één aardige man was in gevangenschap, antwoordde ze resoluut “nee”. Thomas beschrijft hoe Emily geconfronteerd werd met dreigementen, waarbij een terrorist haar zelfs met een mes bedreigde en zei: “Uskut” [Arabisch voor zwijg], anders vermoord ik je.”

De vader van Emily benadrukte dat de IDF er alles aan moest doen om Hamas te vernietigen en de gijzelaars te redden, zelfs als dit betekende dat Emily in gevaar kon komen. Hij geloofde dat de vernietiging van Hamas van cruciaal belang was om toekomstige tragedies te voorkomen.

Na haar gevangenschap is Emily volgens haar vader iets volwassener geworden. Ze voelt zich onzeker en heeft behoefte aan veiligheid in huis. Ze wil altijd zeker weten dat de deur op slot is en de luiken dicht zijn.

In een krachtig standpunt verklaarde Thomas dat de IDF hun missie in Gaza moet voltooien. Hij gelooft dat de wereldopinie er niet toe doet en dat het vernietigen van Hamas de enige manier is om een einde te maken aan het lijden dat zowel Emily als andere slachtoffers hebben ervaren.

Deze persoonlijke ervaring van vader en dochter benadrukt de verwoestende impact van gevangenschap en de vastberadenheid om degenen verantwoordelijk te houden voor hun daden. We hopen dat de stem van slachtoffers zoals Emily bijdraagt aan het voorkomen van toekomstig leed en het bevorderen van vrede en veiligheid voor alle betrokkenen.

FAQ

1. Wie is Emily en wat is er met haar gebeurd?
Emily, de dochter van Thomas Hand, werd op 7 oktober ontvoerd door Hamas-terroristen van de kibbutz Be’eri. Ze werd uiteindelijk op 25 november vrijgelaten als onderdeel van een ruil tussen Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen.

2. Hoe uit Emily haar ervaringen met de gevangenschap?
Emily spreekt weinig over haar gevangenschap, maar ze gebruikt code woorden om haar ervaringen te benoemen. Deze woorden zijn gekoppeld aan zaken zoals Gaza en terroristen, en ze gebruikt deze strategie om bepaalde ongemakkelijke woorden te vermijden.

3. Waar verbleef Emily tijdens haar gevangenschap en waren er aardige mensen?
Tijdens haar gevangenschap verbleef Emily voornamelijk bij mannen en ze verklaarde resoluut dat er geen aardige man was in gevangenschap.

4. Welke dreigementen heeft Emily ontvangen?
Emily werd geconfronteerd met dreigementen, waarbij een terrorist haar zelfs met een mes bedreigde en zei: “Uskut” [Arabisch voor zwijg], anders vermoord ik je.”

5. Wat is de mening van Emily’s vader over Hamas en de IDF?
Emily’s vader benadrukte dat de IDF er alles aan moest doen om Hamas te vernietigen en de gijzelaars te redden, zelfs als dit betekende dat Emily in gevaar kon komen. Hij geloofde dat de vernietiging van Hamas van cruciaal belang was om toekomstige tragedies te voorkomen.

6. Hoe is Emily veranderd na haar gevangenschap?
Emily is volgens haar vader iets volwassener geworden na haar gevangenschap. Ze voelt zich onzeker en heeft behoefte aan veiligheid in huis. Ze wil altijd zeker weten dat de deur op slot is en de luiken dicht zijn.

7. Wat is de mening van Emily’s vader over de missie van de IDF in Gaza?
Emily’s vader verklaarde dat de IDF hun missie in Gaza moet voltooien. Volgens hem doet de wereldopinie er niet toe en is het vernietigen van Hamas de enige manier om een einde te maken aan het lijden dat zowel Emily als andere slachtoffers hebben ervaren.

8. Wat hoopt men te bereiken met de persoonlijke ervaring van vader en dochter?
De persoonlijke ervaring van vader en dochter benadrukt de verwoestende impact van gevangenschap en de vastberadenheid om degenen verantwoordelijk te houden voor hun daden. Men hoopt dat de stem van slachtoffers zoals Emily bijdraagt aan het voorkomen van toekomstig leed en het bevorderen van vrede en veiligheid voor alle betrokkenen.

Definities

– Kibbutz: Een collectieve nederzetting in Israël, waar bewoners de eigendommen en productiemiddelen delen.
– IDF: Israel Defense Forces – de strijdkrachten van Israël.

Gerelateerde links

KAN News