De informalisering van de Engelse taal neemt toe in het Verenigd Koninkrijk

Uit onderzoek blijkt dat de Engelse taal steeds informeler wordt in het Verenigd Koninkrijk en dat sommige traditionele manieren van spreken “op het punt van uitsterven” staan. Modaliteitswerkwoorden zoals “may” en “shall” worden steeds minder gebruikt, volgens onderzoekers die een “frequentiewoordenboek” van het Britse Engels hebben gemaakt.

Ze hebben meer dan 100 miljoen woorden geanalyseerd in gesproken taal, academische teksten, kranten en online taalgebruik. Het woord “yeah” is het 39e meest voorkomende woord en wordt 2.767 keer per miljoen woorden gebruikt. Daarentegen stond het formelere “yes” op de 150e plaats en werd het vier keer minder vaak gebruikt. “The” werd over het algemeen het meest gebruikt, gevolgd door “be”, “and”, “a” en “of”.

Professor Vaclav Brezina, een expert op het gebied van corpuslinguïstiek aan de Universiteit van Lancaster, en zijn collega Dr. Dana Gablasova hebben twee jaar lang gewerkt aan het samenstellen van een 350 pagina’s tellend boek met de 5.000 meest gebruikte woorden. Dit werk bouwt voort op het Engelse taalcorpus uit 2021, dat zeven jaar heeft geduurd om te voltooien.

Er is een ranglijst gemaakt van woorden op basis van hoe vaak ze voorkomen per miljoen woorden, wat een definitieve classificatie oplevert van hun plaats in de taal van vandaag. Ze ontdekten dat slechts 2.000 woorden vier vijfde van de gebruikte taal vormen en dat de Amerikaanse cultuur, samen met online taalgebruik, de spreektaal van de natie verandert.

Er is een toenemende behoefte aan duidelijke, beknopte en begrijpelijke communicatie, wat leidt tot het verminderen van overtollig jargon en het vereenvoudigen van de taal. Hoewel sommige formaliteiten in de taal afnemen, zijn talen over het algemeen veerkrachtig en kunnen ze nieuwe processen absorberen.

Professor Brezina voegde eraan toe dat een formeel gebruik van Engels dat bijna volledig tot het verleden behoort, het gebruik van modaliteitswerkwoorden is. Woorden zoals ‘moeten’, ‘mogen’ of ‘zullen’ zijn bijna aan het uitsterven. Terwijl bepaalde segmenten van de taal afnemen, komen er nieuwe woorden, uitdrukkingen, spellingen en innovaties bij. Het is altijd een afweging.

Uit het onderzoek bleek ook dat het eten en drinken dat in het woordenboek werd vermeld, gedomineerd werd door traditionele Engelse stereotypen. Online taalgebruik speelde ook een aanzienlijke rol, met “LOL”, “u” en andere online termen die de gegevens beïnvloedden.

De beheersing van de Engelse taal is voortdurend in beweging en het vergelijken van verschillende variëteiten, zoals Brits Engels en Amerikaans Engels, kan inzicht bieden in hoe ze elkaar beïnvloeden. Een frequentiewoordenboek van het Britse Engels is nu gepubliceerd en biedt waardevolle gegevens voor taalkundigen en andere taalgebruikers.

FAQ:

1. Hoe wordt de Engelse taal informeler in het Verenigd Koninkrijk?
Uit onderzoek blijkt dat modaliteitswerkwoorden zoals “may” en “shall” steeds minder gebruikt worden in de Engelse taal in het Verenigd Koninkrijk. Traditionele manieren van spreken staan op het punt van uitsterven.

2. Wat is het meest voorkomende woord in het Engels?
Het woord “the” wordt over het algemeen het meest gebruikt in de Engelse taal.

3. Wie hebben het frequentiewoordenboek van het Britse Engels samengesteld?
Professor Vaclav Brezina, een expert op het gebied van corpuslinguïstiek aan de Universiteit van Lancaster, en zijn collega Dr. Dana Gablasova hebben gedurende twee jaar gewerkt aan het samenstellen van het frequentiewoordenboek van het Britse Engels.

4. Hoeveel woorden vormen vier vijfde van de gebruikte taal?
Slechts 2.000 woorden vormen vier vijfde van de gebruikte taal in het Engels.

5. Welke rol speelt online taalgebruik in de verandering van de Engelse taal?
Online taalgebruik, inclusief termen zoals “LOL” en “u”, speelt een aanzienlijke rol in de verandering van de Engelse taal.

6. Welke woorden zijn bijna aan het uitsterven in het Engels?
Modaliteitswerkwoorden zoals “moeten”, “mogen” en “zullen” zijn bijna aan het uitsterven in het Engels.

Definities:

Modaliteitswerkwoorden – Werkwoorden die de modaliteit of de houding van de spreker ten opzichte van de gebeurtenis of actie uitdrukken, zoals “may” (kunnen), “shall” (zullen).

Gerelateerde links:

Universiteit van Lancaster