Een Nieuw Hoofdstuk: Een Torah voor Genezing

Inspiratie kan soms uit onverwachte plaatsen komen. Rabbijn Yoske Lider uit Kfar Chabad, Israël, werd geïnspireerd om een ​​Sefer Torah te schrijven nadat een familielid ernstig ziek werd. Hij wilde een spiritueel initiatief starten om te helpen genezing te bevorderen.

Na het schrijven van een brief aan de Rebbe en het openen van een Igros Kodesh, las Lider een brief voor over twee Sifrei Torah die hij had gestuurd naar iemand die ziek was. Dit bracht hem op het idee om een ​​Sefer Torah te schrijven voor mensen die genezing en wonderen nodig hebben.

Deze beslissing werd versterkt door het verhaal van de Baal Shem Tov, een rabbijn uit de 18e eeuw, die tijdens een uitbraak van een ziekte in een dorp een Torah schreef en mensen genazen.

Nadat Lider zijn intentie bekendmaakte, stroomden de verzoeken binnen om specifieke letters, woorden en zelfs hele kolommen van de Torah op te dragen aan bepaalde mensen. En verbazingwekkend genoeg zijn er sindsdien al veel mensen genezen.

Nu, na de voltooiing van twee Torahs, is de derde Torah voltooid in de hoofd synagoge van 770 Eastern Parkway in Crown Heights. Rabbi Gad Sabag, een ervaren sofer stam, schreef de laatste letters van deze speciale Torah.

Zodra de laatste letter was geschreven, namen de aanwezigen in 770 deel aan Hakafot, een traditionele rondgang met de Torah, en verwelkomden ze de nieuwe Torah met zang en dans.

Deze Torah is een symbool van hoop en genezing geworden voor velen. Het herinnert ons eraan dat er altijd een spirituele dimensie is die ons kan bijstaan ​​in moeilijke tijden. Het krachtige geloof en de inzet van mensen zoals Rabbijn Lider tonen ons de kracht van gemeenschap en gebed.

Laat deze Torah een bron van inspiratie zijn voor ons allemaal, om elkaar te ondersteunen in tijden van ziekte en om de genezing en wonderen te vieren die mogelijk zijn wanneer we samenstaan ​​in hoop en geloof.

FAQ:

Wat inspireerde Rabbijn Yoske Lider om een Sefer Torah te schrijven?
Rabbijn Lider werd geïnspireerd om een ​​Sefer Torah te schrijven nadat een familielid ernstig ziek werd. Hij wilde een spiritueel initiatief starten om genezing te bevorderen.

Wat is een Sefer Torah?
Een Sefer Torah is een handgeschreven exemplaar van de Thora, het heilige boek van het Jodendom. Het bevat de vijf boeken van Mozes.

Hoe werd het idee voor deze Sefer Torah versterkt?
Het verhaal van de Baal Shem Tov, een rabbijn uit de 18e eeuw, die tijdens een uitbraak van een ziekte genas nadat hij een Torah had geschreven, versterkte het idee van Rabbijn Lider.

Welke verzoeken kwamen binnen nadat Rabbijn Lider zijn intentie bekendmaakte?
Na het bekendmaken van zijn intentie ontving Rabbijn Lider verzoeken om specifieke letters, woorden en zelfs hele kolommen van de Torah op te dragen aan bepaalde mensen.

Wie schreef de laatste letters van de derde Torah?
Rabbi Gad Sabag, een ervaren sofer stam, schreef de laatste letters van de derde Torah in de hoofd synagoge van 770 Eastern Parkway in Crown Heights.

Links:

Chabad.org – Een toonaangevende website voor Joodse informatie en bronnen.

Tora op Wikipedia – Informatie over de Tora op Wikipedia.