Generation Z Slang: Understanding the Secrets of Their Vocabulary

Jargon changes with every new generation, revealing the distinct cultural values and experiences of the young and trendy. From the radical language of the 1960s to the incredible glossary of the 1980s, and the incredibly hip vocabulary of today, slang is constantly evolving. For parents who aren’t familiar with the latest trends in music, social media, or television, deciphering this new language can be perplexing. But don’t worry, we’re here to assist you.

Below is a handy dictionary of some of the words your Generation Z kids might be using around the house, on social media, or via text.

Fam: An abbreviation for “family,” but often used to describe close friends or a group of people who are like family to each other. For example, “Hanging out with the fam tonight” or “Nice one, fam.”

Flex: To show off or boast, typically about one’s possessions, achievements, or abilities. For instance, “That watch is a flex” or “He’s always flexing on them.”

GOAT: An acronym for “Greatest of All Time,” used to refer to someone or something that is considered the best in a particular category. As an example, “Serena Williams is the GOAT of tennis.”

It’s giving: Describing an outfit or action by comparing it to something else. For example, “It’s giving JLo in 2003” or “It’s giving poor.”

Lit: A term used to describe something that is exciting, fun, really cool, or a state of mind about sobriety. It can refer to events, parties, experiences, or people. For instance, “That party was lit!” or “They were so lit.”

No cap: When someone is telling the truth. For example, “Julie said that, no cap.”

Periodt: Used to emphasize the finality or conviction of a statement. There’s no room for debate or discussion. For instance, “I’m not going, periodt.”

Rizz: When someone has a cool and unique essence that captivates others and makes them eager to be their friend or partner. For example, “That guy has major rizz” or “They have no rizz.”

Salty: Feeling upset, angry, or bitter about something. It can also describe the way someone looks or behaves. For instance, “I’m still salty that they ran out of chips” or “She looked so salty.”

Simp: Someone who will do anything for someone else and is overly attentive. For example, “He’s a huge simp for that streamer.”

Slay: To do something exceptionally well or to look amazing while doing it. This term is often used in the context of fashion, performance, or achievement. For instance, “You look so slay” or “They slayed the speech.”

Tea: Gossip or a captivating story that someone is eager to hear about. For example, “What’s the tea sis?”

Yeet: To throw or toss something far without care. For instance, “He yeeted the ball.”

Keeping up with the ever-changing language of Generation Z can be challenging, but now you have a better understanding of their slang. Stay connected with the latest cultural news by signing up for our newsletter. Get the scoop on your favorite celebrities, royals, and the best beauty, fashion, and lifestyle content delivered directly to your inbox!

Jargon verandert met elke nieuwe generatie en onthult de distinctieve culturele waarden en ervaringen van de jongeren en trendy mensen. Van de radicale taal van de jaren ’60 tot het ongelooflijke jargon van de jaren ’80 en het ontzettend hippe vocabulaire van vandaag, slang evolueert constant. Voor ouders die niet bekend zijn met de laatste trends in muziek, social media of televisie, kan het ontcijferen van deze nieuwe taal verwarrend zijn. Maar maak je geen zorgen, wij zijn hier om je te helpen.

Hieronder volgt een handig woordenboek met enkele woorden die jouw Generation Z-kinderen mogelijk gebruiken in huis, op social media of via tekstberichten.

Fam: Een afkorting voor “familie,” maar vaak gebruikt om hechte vrienden te beschrijven of een groep mensen die als familie voor elkaar zijn. Bijvoorbeeld, “Vanavond hang ik met de fam” of “Goed gedaan, fam.”

Flex: Pronken of opscheppen, meestal over iemands bezittingen, prestaties of vaardigheden. Bijvoorbeeld, “Die horloge is een flex” of “Hij doet altijd flexen tegenover anderen.”

GOAT: Een acroniem voor “Greatest of All Time,” gebruikt om te verwijzen naar iemand of iets dat wordt beschouwd als de beste in een bepaalde categorie. Als voorbeeld, “Serena Williams is de GOAT van tennis.”

It’s giving: Een outfit of handeling beschrijven door het te vergelijken met iets anders. Bijvoorbeeld, “It’s giving JLo in 2003” of “It’s giving poor.”

Lit: Een term gebruikt om iets te beschrijven dat opwindend, leuk, echt cool is, of een gemoedstoestand met betrekking tot nuchterheid. Het kan verwijzen naar gebeurtenissen, feesten, ervaringen of mensen. Bijvoorbeeld, “Dat feest was lit!” or “Ze waren zo lit.”

No cap: Wanneer iemand de waarheid vertelt. Bijvoorbeeld, “Julie zei dat, no cap.”

Periodt: Gebruikt om de definitieve aard of overtuiging van een uitspraak te benadrukken. Er is geen ruimte voor debat of discussie. Bijvoorbeeld, “Ik ga niet, periodt.”

Rizz: Wanneer iemand een coole en unieke essentie heeft die anderen fascineert en ze enthousiast maakt om hun vriend of partner te zijn. Bijvoorbeeld, “Die jongen heeft flinke rizz” or “Ze hebben geen rizz.”

Salty: Een gevoel van teleurstelling, boosheid of bitterheid over iets. Het kan ook de manier waarop iemand eruitziet of zich gedraagt beschrijven. Bijvoorbeeld, “Ik ben nog steeds salty dat ze geen chips meer hadden” of “Ze zag er zo salty uit.”

Simp: Iemand die alles voor iemand anders zal doen en overdreven attent is. Bijvoorbeeld, “Hij is een enorme simp voor die streamer.”

Slay: Iets buitengewoon goed doen of er geweldig uitzien terwijl je het doet. Deze term wordt vaak gebruikt in de context van mode, optredens of prestaties. Bijvoorbeeld, “Je ziet er zo slay uit” of “Ze hebben de speech geslayd.”

Tea: Roddels of een boeiend verhaal waar iemand graag over wil horen. Bijvoorbeeld, “Wat is de tea sis?”

Yeet: Iets ver gooien zonder zorgen. Bijvoorbeeld, “Hij yeetete de bal.”

Het bijhouden van de steeds veranderende taal van Generation Z kan uitdagend zijn, maar nu heb je een beter begrip van hun slang. Blijf op de hoogte van het laatste culturele nieuws door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Ontvang de laatste roddels over je favoriete beroemdheden, koninklijke families en de beste beauty-, mode- en lifestyle-content rechtstreeks in je inbox!

Voor meer informatie, bezoek de link naam.