Governor Hochul and Congresswoman Stefanik at Odds Over Border Security Funding

Een verhitte woordenstrijd tussen gouverneur Kathy Hochul en congreslid Elise Stefanik heeft zich onlangs ontvouwen in Washington, D.C. Deze strijd heeft niet alleen nationale gevolgen, maar raakt ook het belastinggeld van New Yorkers. Hochul is namelijk bereid om miljarden dollars uit te geven aan de zorg voor migranten in New York City. Tegelijkertijd probeert ze de Republikeinse leden van het Congres in zowel Washington als New York aan te zetten tot actie.

De spanning begon met een brief die op 26 januari naar gubernatorial Hochul werd gestuurd door congresleden, onder leiding van Elise Stefanik uit het noordelijke district van New York. Ook congreslid Claudia Tenney, vertegenwoordiger van Watertown, ondertekende deze brief. De brief drong er bij Hochul op aan om zich aan te sluiten bij andere gouverneurs in het hele land om de zuidelijke grens te beveiligen. Tevens werd Hochul bekritiseerd voor het reserveren van bijna $2,5 miljard in de staatsbegroting voor de zorg voor migranten in New York City.

Hochuls team reageerde namens haar met een brief, opgesteld door Kathryn Garcia, de Directeur van Staatszaken. Hierin werd gesteld dat de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden geen actie onderneemt om de nationale grenscrisis aan te pakken. In dezelfde brief werd gevraagd of de congresvrouwen zouden stemmen voor een grenswet die onlangs door de Senaat werd geïntroduceerd. Deze wet zou onder andere vereisen dat de federale overheid ingrijpt wanneer het dagelijkse gemiddelde aantal grensoverschrijdingen 5.000 bereikt over zeven dagen, of 8.500 op één dag.

Op maandag werd het onderwerp besproken in Syracuse. “Dit zou moeten gebeuren. Het enige obstakel is dat de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden weigeren actie te ondernemen. Ze willen geen oplossing omdat ze de chaos in stand willen houden,” aldus Hochul. Stefanik beschuldigde Hochul op X, voorheen bekend als Twitter, ervan dat ze New Yorkers als dom beschouwt. Ze wees erop dat zij en andere afgevaardigden eerder de Secure Border Act hadden aangenomen, waar Hochul zich tegen had uitgesproken.

Congresswoman Claudia Tenney maakte ook gebruik van X om te zeggen dat gouverneur Hochul de schuld voor haar plichtsverzuim afschuift op de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. In het verleden heeft Hochul migranten verwelkomd in New York en de staat een baken van hoop en vrijheid genoemd. In een opvallende verandering van toon sprak de gouverneur zich echter uit tegen een groep migranten die twee politieagenten in New York had aangevallen, en pleitte ervoor hen uit te zetten. “Pak ze allemaal, stuur ze terug. Je raakt onze politieagenten niet aan. Je raakt niemand aan,” zei Hochul.

Het is onwaarschijnlijk dat de grenswet zal worden aangenomen in het Huis van Afgevaardigden. Stefanik en Tenney zeggen dat ze de grenswet van de Senaat niet zullen steunen, omdat deze massale illegale immigratie normaliseert en de crisis alleen maar zal verergeren.

FAQ:

1. Wat is de woordenstrijd tussen gouverneur Kathy Hochul en congreslid Elise Stefanik?
– De woordenstrijd tussen gouverneur Kathy Hochul en congreslid Elise Stefanik gaat over het beleid met betrekking tot de zorg voor migranten in New York City en het beveiligen van de zuidelijke grens.

2. Waarom bekritiseerden congresleden Hochul over de zorg voor migranten in New York City?
– Congresleden bekritiseerden Hochul omdat zij bijna $2,5 miljard in de staatsbegroting had gereserveerd voor de zorg voor migranten in New York City.

3. Hoe reageerde Hochuls team op de kritiek van de congresleden?
– Hochuls team reageerde namens haar en stelde dat de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden geen actie onderneemt om de nationale grenscrisis aan te pakken, verwijzend naar het gebrek aan actie van de Republikeinen.

4. Wat zou een grenswet die onlangs door de Senaat werd geïntroduceerd vereisen?
– Deze grenswet zou onder andere vereisen dat de federale overheid ingrijpt wanneer het dagelijkse gemiddelde aantal grensoverschrijdingen 5.000 bereikt over zeven dagen, of 8.500 op één dag.

5. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de grenswet in het Huis van Afgevaardigden?
– Het is onwaarschijnlijk dat de grenswet zal worden aangenomen in het Huis van Afgevaardigden, volgens Stefanik en Tenney.

Definitions:

1. Gouverneur – Hoofd van een regeringsorgaan op staatsniveau, vergelijkbaar met een gouverneur in de Verenigde Staten.
2. Congreslid – Lid van het Amerikaanse Congres, bestaande uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.
3. Staatsbegroting – Een begroting op staatsniveau die de verwachte inkomsten en uitgaven van een staat omvat.
4. Grensoverschrijdingen – Het illegaal oversteken van een landsgrens zonder de vereiste toestemming of documentatie.
5. Massale illegale immigratie – Het ongeautoriseerd en in grote aantallen binnendringen van personen in een land.

Related links:
New York State Government
U.S. House of Representatives
U.S. Senate