Hoe kunnen we de Schrift devoot en met eerbied lezen?

Het lezen van de Schrift is belangrijk voor ons als gelovigen. De Kerk erkent dit belang en verleent een aflaat voor het lezen van de Schrift met vroomheid en eerbied, als een vorm van spirituele lectuur. Deze aflaat is zowel van toepassing op het lezen van de Schrift zelf, als op het luisteren naar de Schrift die aan ons voorgelezen wordt. Een gedeeltelijke aflaat kan verkregen worden door vroom lezen van de Schrift, en een volle aflaat is mogelijk bij minimaal een half uur lezing.

Maar hoe kunnen we de Schrift nu precies met eerbied en devotie lezen? Het begint met het besef dat de Schrift het Woord van God is. Het behoort niet aan ons toe, maar aan God zelf. Christus zelf is aanwezig in elk woord van de Schrift. Daarom is het goed om ons lezen van de Schrift te beginnen met gebed. Er zijn talloze gebeden die hierbij kunnen helpen, zoals het gebed van een 8e-eeuwse Syrische monnik dat ons leert hoe we God kunnen vragen om ons te helpen en ons begrip te verlichten.

Het contact met de Schrift is als het ontsluieren van een mysterie. We benaderen de Schrift met eerbied en ontzag. Net zoals Mozes zijn sandalen moest uitdoen bij het naderen van de brandende braamstruik, moeten wij voorzichtig zijn bij het betreden van de pagina’s van de Schrift, omdat we in aanraking komen met het heilige, met het mysterie.

In onze moderne tijd is er een neiging tot een hermeneutiek van achterdocht ontstaan, waarbij de Schrift benaderd wordt met de intentie om de letterlijke betekenis uit te dagen en nieuwe interpretaties naar voren te brengen. Dit heeft soms geleid tot verdraaiing van de boodschap van de Schrift. Daarom roept Benedictus XVI op tot een hermeneutiek van het geloof. Deze hermeneutiek probeert ook “tussen de regels door” te lezen, maar dan vanuit een gelovig perspectief.

Lezen van de Schrift met eerbied en devotie vereist dus niet alleen de juiste hermeneutiek, maar ook een gebedsleven dat ons hart openstelt voor de heilige mysteries die verborgen zijn in het Evangelie. Het vereist een besef dat we ons begeven in het heilige, het mysterie. Laten we dus met eerbied en ontzag de Schrift lezen, wetende dat we in contact komen met het Woord van God zelf.

Veelgestelde Vragen over het Lezen van de Schrift met Eerbied en Devotie

1. Wat is een aflaat en hoe kan ik deze verkrijgen?
Een aflaat is een vorm van kwijtschelding van tijdelijke straffen voor zonden. Je kunt een aflaat ontvangen door het lezen van de Schrift met vroomheid en eerbied. Een gedeeltelijke aflaat kan worden verkregen door vroom lezen van de Schrift, en een volle aflaat is mogelijk bij minimaal een half uur lezing.

2. Hoe kunnen we de Schrift met eerbied en devotie lezen?
Het lezen van de Schrift begint met het besef dat dit het Woord van God is. Het is belangrijk om ons te realiseren dat de Schrift niet van ons is, maar aan God zelf toebehoort. Het is goed om ons lezen van de Schrift te beginnen met gebed, waarbij we God vragen om ons te helpen en ons begrip te verlichten.

3. Hoe moeten we omgaan met de Schrift als een mysterie?
Het contact met de Schrift is als het ontsluieren van een mysterie. We benaderen de Schrift met ontzag en eerbied. Net zoals Mozes zijn sandalen moest uitdoen bij het naderen van de brandende braamstruik, moeten wij voorzichtig zijn bij het betreden van de pagina’s van de Schrift, omdat we in aanraking komen met het heilige, met het mysterie.

4. Wat is een hermeneutiek van het geloof?
In onze moderne tijd is er een neiging ontstaan om de Schrift te benaderen met de intentie om de letterlijke betekenis uit te dagen en nieuwe interpretaties naar voren te brengen. Dit heeft soms geleid tot verdraaiing van de boodschap van de Schrift. Paus Benedictus XVI roept daarom op tot een hermeneutiek van het geloof, waarbij de Schrift wordt gelezen vanuit een gelovig perspectief en “tussen de regels door” wordt gezocht naar de verborgen betekenis.

5. Wat is het belang van een juiste hermeneutiek en een gebedsleven?
Het lezen van de Schrift met eerbied en devotie vereist niet alleen de juiste hermeneutiek, maar ook een gebedsleven dat ons hart openstelt voor de heilige mysteries die verborgen zijn in het Evangelie. We moeten ons bewust zijn dat we ons begeven in het heilige, in het mysterie. Laten we de Schrift dus met eerbied en ontzag lezen, wetende dat we in contact komen met het Woord van God zelf.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kun je deze link volgen: Vaticaan