Jeugdige taalgebruik kan de Franse taal aantrekkelijker maken

Premier François Legault’s betoog over het taalgebruik van jonge Franstaligen kan averechts werken en de Franse taal “ongepast” maken, zegt Gabriel Nadeau-Dubois. De mede-woordvoerder van Québec solidaire, vaak aangeduid met zijn initialen, GND, verwijst naar Legault’s openbare klacht over het gebruik van Engels door jonge Quebecers.

Nadeau-Dubois is van mening dat Legault’s houding de slechtst mogelijke manier is om mensen ervan te overtuigen dat Frans belangrijk is. Door jongeren te bekritiseren en hen te vertellen hoe ze moeten spreken, bereikt men juist het tegenovergestelde.

“Het moraliseren van jongeren over hun taalgebruik is een ouderwetse manier van denken”, aldus Nadeau-Dubois. “Denkt u echt dat dit jongeren ervan zal overtuigen dat Frans belangrijk is?”

Volgens Nadeau-Dubois maakt Legault de Franse taal juist “ouderwets en onaantrekkelijk” door anglicismen op deze manier te bekritiseren. In plaats daarvan zou men het Frans moeten vieren en nadruk moeten leggen op de levendige en jeugdige Franse cultuur in Quebec.

“De echte Franse taal wordt gesproken door de jonge Franstaligen van Quebec, met soms een vleugje Creools, omdat er Haïtiaanse jongeren zijn die Franstalige podcasts maken waarin Creools voorkomt, of soms een Engels woord”, legt hij uit.

Nadeau-Dubois benadrukt dat het individueel gezien een kracht is om tweetalig te zijn. Maar hij erkent ook dat Frans altijd kwetsbaar zal zijn in Quebec, net zoals andere talen wereldwijd worden bedreigd door de dominante Amerikaanse cultuur.

Hij gelooft echter dat anglofonen ook inzien dat Quebec zonder Frans niet hetzelfde zou zijn. “Ik heb nog nooit een anglofoon ontmoet die zegt dat Quebec beter af zou zijn zonder Frans”, zegt hij. “Anglofonen zijn hier opgegroeid, ze leven hier en ze weten dat Frans deel uitmaakt van wie we zijn, een groot deel van wie we zijn.”

Kortom, in plaats van jongeren te bekritiseren zouden we hun jeugdige taalgebruik moeten omarmen en de Franse taal op een positieve manier moeten promoten. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de Franse taal aantrekkelijk en relevant blijft voor jonge generaties.

Veelgestelde vragen (FAQ):

1. Wat is de mening van Gabriel Nadeau-Dubois over het betoog van premier François Legault?
Gabriel Nadeau-Dubois is van mening dat het betoog van premier François Legault over het taalgebruik van jonge Franstaligen averechts kan werken en de Franse taal “ongepast” kan maken. Hij gelooft dat het bekritiseren van jongeren en hen vertellen hoe ze moeten spreken juist het tegenovergestelde effect heeft.

2. Waarom vindt Nadeau-Dubois de houding van Legault ouderwets?
Nadeau-Dubois beschouwt het moraliseren van jongeren over hun taalgebruik als een ouderwetse manier van denken. Hij gelooft niet dat dit jongeren ervan zal overtuigen dat Frans belangrijk is.

3. Hoe zou men volgens Nadeau-Dubois de Franse taal moeten vieren?
Volgens Nadeau-Dubois zou men in plaats van anglicismen te bekritiseren het Frans moeten vieren en aandacht moeten besteden aan de levendige en jeugdige Franse cultuur in Quebec.

4. Welke variant van het Frans spreekt men volgens Nadeau-Dubois in Quebec?
Nadeau-Dubois legt uit dat de jonge Franstaligen van Quebec “de echte Franse taal” spreken, soms met een vleugje Creools of een Engels woord. Hij benadrukt dat dit diversiteit en levendigheid toevoegt aan de Franse taal in Quebec.

5. Waarom gelooft Nadeau-Dubois dat Frans kwetsbaar zal blijven in Quebec?
Nadeau-Dubois gelooft dat Frans, net als andere talen wereldwijd, kwetsbaar zal blijven in Quebec vanwege de dominante Amerikaanse cultuur. Hij erkent echter dat anglofonen ook inzien dat Quebec zonder Frans niet hetzelfde zou zijn.

Nuttige links:

quebec.ca (“Quebec” officiële website)