Jezus’ voorbeeld: luisteren en hulp bieden aan degenen die lijden

Door [Uw naam]

In een recente uitspraak tijdens het Angelus op zondag, nodigt Paus Franciscus de gelovigen uit om te luisteren en zich uit te strekken naar degenen die lijden. Hij herinnert hen eraan dat Jezus’ stijl met degenen die lijden bestaat uit weinig woorden en concrete acties.

“Liefde heeft concreetheid, aanwezigheid, ontmoeting, tijd, en ruimte nodig, die gratuit worden aangeboden”, zei Paus Franciscus. “Het kan niet worden teruggebracht tot mooie woorden, beelden op een scherm, selfies van een moment, of haastige berichten.”

Terwijl de Kerk de 32e Werelddag van de Zieken op 11 februari viert, herinnert de Heilige Vader ons eraan dat het Evangelie van vandaag over de genezing van de melaatse (Mc 1:40-45) ons een voorbeeld geeft van “Jezus’ stijl” met degenen die lijden: “Weinig woorden en concrete acties.”

De Paus benadrukte dat we Jezus dit nog verschillende keren zien doen in het Evangelie: wanneer hij de doven en stommen geneest (Mc 7:31-37), de verlamden (Mc 2:1-12), en vele andere behoeftige mensen (Mc 5): “Hij doet dit altijd: hij spreekt weinig en volgt zijn woorden prompt op met acties”, aldus de Paus.

“Jezus treuzelt niet in toespraken of ondervragingen, laat staan in vroomheid of sentiment. Hij toont eerder de delicate bescheidenheid van iemand die aandachtig luistert en prompt handelt, bij voorkeur zonder zelf de aandacht te trekken.”

Paus Franciscus merkte op dat we deze “prachtige manier van liefhebben” ook kunnen tegenkomen bij sommige mensen die we in ons leven ontmoeten: “beperkt in woorden, maar genereus in actie; terughoudend om op te scheppen, maar klaar om behulpzaam te zijn; effectief in ondersteuning omdat ze bereid zijn om te luisteren. Vrienden aan wie we kunnen vragen: ‘Wil je me helpen?'”

Deze concreetheid – zo benadrukte de paus – is vandaag de dag nog belangrijker in een wereld waar “een vluchtige virtualiteit van relaties steeds meer de overhand lijkt te hebben.”

“Liefde kan niet worden teruggebracht tot mooie woorden, beelden op een scherm, selfies van een moment, of haastige berichten. Dit zijn nuttige instrumenten, maar ze zijn niet voldoende voor liefde; ze kunnen de concrete aanwezigheid niet vervangen.”

Paus Franciscus nodigde daarom de gelovigen uit om zich af te vragen of ze in staat zijn om naar mensen te luisteren en zichzelf beschikbaar te stellen om aan hun behoeften te voldoen of dat ze “smoezen verzinnen en zich verschuilen achter abstracte en nutteloze woorden.”

“Wanneer was de laatste keer dat ik een eenzame of zieke persoon bezocht of mijn plannen veranderde om aan de behoeften van iemand die om hulp vroeg te voldoen?”

Luister naar ons verslag

Veelgestelde vragen (FAQ) gebaseerd op het artikel:

1. Wat nodigt Paus Franciscus gelovigen uit om te doen?
Paus Franciscus nodigt gelovigen uit om te luisteren en zich uit te strekken naar degenen die lijden.

2. Wat is de stijl van Jezus met degenen die lijden?
Jezus’ stijl met degenen die lijden bestaat uit weinig woorden en concrete acties.

3. Welk voorbeeld van Jezus’ stijl wordt gegeven in het Evangelie?
Het Evangelie geeft het voorbeeld van Jezus die de melaatse geneest.

4. Welke andere zieken en behoeftige mensen geneest Jezus in het Evangelie?
Jezus geneest onder andere doven en stommen, verlamden en vele andere behoeftige mensen.

5. Hoe beschrijft Paus Franciscus de manier waarop Jezus handelt?
Paus Franciscus beschrijft de manier waarop Jezus handelt als iemand die aandachtig luistert en prompt handelt, zonder zelf de aandacht te trekken.

6. Wat benadrukt de paus over liefde in de moderne wereld?
De paus benadrukt dat liefde niet kan worden teruggebracht tot mooie woorden, beelden op een scherm, selfies of haastige berichten. Concrete aanwezigheid is belangrijk.

7. Wat vraagt Paus Franciscus aan de gelovigen om zich af te vragen?
Paus Franciscus vraagt de gelovigen of ze in staat zijn om naar mensen te luisteren en zichzelf beschikbaar te stellen om aan hun behoeften te voldoen, in plaats van zich te verschuilen achter abstracte en nutteloze woorden.

Definities:

– Angelus: Het Angelus is een katholiek gebed dat driemaal daags wordt gebeden ter herdenking van de engel Gabriël die de Maagd Maria de boodschap van de verwekking van Jezus bracht.
– Evangelie: Het Evangelie is het vierde boek van het Nieuwe Testament van de Bijbel, dat de levens en leringen van Jezus Christus beschrijft.
– Melaatse: Een melaatse is een persoon die lijdt aan melaatsheid, een besmettelijke ziekte die ontstekingen van de huid en zenuwen veroorzaakt.

Suggesties voor gerelateerde links:

Katholiek Nederland
Vaticaan