Levertransplantatie websites gebruiken nog steeds stigmatiserende taal, wat patiëntenzorg kan belemmeren

Een recente studie van het Massachusetts General Hospital wijst uit dat veel websites van levertransplantatiecentra verouderde termen zoals “alcoholisme” en “alcoholist” blijven gebruiken, ondanks de aanbevelingen van medische organisaties om stigmatiserende taal te vermijden bij alcoholgebruiksstoornis (AUD) en alcoholgerelateerde leverziekte (ALD). Dit kan de patiëntenzorg belemmeren en ervoor zorgen dat patiënten terughoudend zijn om behandeling te zoeken, met belangrijke implicaties voor de detectie en interventiestrategieën bij deze ziekten.

Uit het onderzoek, gepubliceerd in JAMA Network Open, bleek dat stigmatiserende taal aanwezig was op 88% van de websites van levertransplantatiecentra en op 46% van de websites van verslavingspsychiatrie van dezelfde instellingen. Dr. Wei Zhang, transplantatiehepatoloog bij Massachusetts General Hospital en universitair hoofddocent aan Harvard Medical School, benadrukte dat de kloof tussen aanbevelingen van professionele organisaties en de praktijk zorgwekkend is. Het is immers bekend dat patiënten online informatiebronnen raadplegen die hun gedrag en perceptie over alcoholgerelateerde leverziekte aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Daarom is het volgens Dr. Zhang belangrijk dat ziekenhuizen hun communicatie verbeteren door hun taal aan te passen aan patiëntgerichte en niet-stigmatiserende benaderingen, wat tot betere gezondheidsresultaten kan leiden.

Hoewel het National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism en de US Centers for Disease Control and Prevention aanbevelen om niet-stigmatiserende termen te gebruiken bij het bespreken van alcoholgerelateerde aangelegenheden, blijft het de vraag in hoeverre deze aanbevelingen worden opgevolgd op institutioneel niveau. Om het gebruik van niet-stigmatiserende taal te onderzoeken op de websites van geaccrediteerde levertransplantatiecentra in de Verenigde Staten, hebben onderzoekers websites systematisch geanalyseerd, inclusief die van verslavingspsychiatrie. Hieruit bleek dat het gebruik van stigmatiserende taal overheerste, hoewel sommige websites ook niet-stigmatiserende termen gebruikten.

Het onderzoek benadrukt het belang van het aanpassen van de taal op levertransplantatie websites, zodat patiënten zich comfortabeler en gesteund voelen bij het zoeken naar gezondheidsinformatie of de benodigde behandeling. Het spreekt voor zich dat het vermijden van stigmatiserende taal leidt tot een betere patiëntenzorg en bevordert dat patiënten daadwerkelijk hulp zoeken.

Veel Gestelde Vragen over Stigmatiserende Taal op Levertransplantatie Websites

Wat is de focus van het onderzoek van het Massachusetts General Hospital?

Het onderzoek van het Massachusetts General Hospital richtte zich op het gebruik van verouderde termen zoals “alcoholisme” en “alcoholist” op websites van levertransplantatiecentra, ondanks aanbevelingen om stigmatiserende taal te vermijden bij alcoholgebruiksstoornis (AUD) en alcoholgerelateerde leverziekte (ALD). Het onderzoekt de impact hiervan op patiëntenzorg en behandeling.

Welke percentages van de onderzochte websites vertoonden stigmatiserende taal?

Uit het onderzoek bleek dat 88% van de websites van levertransplantatiecentra en 46% van de websites van verslavingspsychiatrie van dezelfde instellingen stigmatiserende taal bevatten. Dit wijst op een aanzienlijke kloof tussen aanbevelingen en de praktijk.

Wat benadrukte Dr. Wei Zhang, transplantatiehepatoloog bij het Massachusetts General Hospital?

Dr. Wei Zhang benadrukte dat de kloof tussen aanbevelingen van medische organisaties en de praktijk zorgwekkend is. Patiënten raadplegen vaak online informatiebronnen die hun gedrag en perceptie rond alcoholgerelateerde leverziekte beïnvloeden, dus het is belangrijk dat ziekenhuizen hun communicatie verbeteren om betere gezondheidsresultaten te bevorderen.

Welke aanbevelingen bestaan er voor het gebruik van niet-stigmatiserende taal bij alcoholgerelateerde aangelegenheden?

Het National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism en de US Centers for Disease Control and Prevention raden aan om niet-stigmatiserende termen te gebruiken bij het bespreken van alcoholgerelateerde aangelegenheden, zoals AUD en ALD. Echter, het onderzoek werpt de vraag op in hoeverre deze aanbevelingen worden opgevolgd op institutioneel niveau.

Wat bleek uit de analyse van de onderzochte websites van geaccrediteerde levertransplantatiecentra in de Verenigde Staten?

Uit de analyse bleek dat het gebruik van stigmatiserende taal overheerste op de websites, hoewel sommige websites ook niet-stigmatiserende termen gebruikten. Dit benadrukt het belang van het aanpassen van de taal op levertransplantatie websites om patiënten zich comfortabeler en gesteund te laten voelen bij het zoeken naar gezondheidsinformatie of behandeling.

Verwante links:
Massachusetts General Hospital
Harvard Medical School