Mensen met afasie hebben moeite met het vinden van woorden bij emotionele aanwijzingen, suggereert nieuw onderzoek

Nieuw onderzoek suggereert dat mensen met afasie meer moeite hebben om de juiste woorden te vinden wanneer ze worden geprikkeld door afbeeldingen en woorden die negatieve emoties oproepen.

Het onderzoek richtte zich op individuen van wie de taalbeperkingen het gevolg waren van hersenschade als gevolg van een beroerte, de meest voorkomende oorzaak van afasie bij minstens een derde van de overlevenden van een beroerte. De stoornis beïnvloedt de expressie en begrip van taal, evenals lezen en schrijven.

Onderzoekers van de Ohio State University, die het onderzoek leidden, zeiden dat de bevindingen – die suggereren dat aanwijzingen met negatieve en zelfs positieve emotionele context de woordvinding kunnen verstoren – gevolgen hebben voor klinische beoordelingen en therapie, waarbij de invloed van emotie mogelijk niet in aanmerking wordt genomen. En omdat veel patiënten zich al geïsoleerd voelen door de aandoening, kunnen inzichten uit dit onderzoek helpen bij het verminderen van de interferentie met communicatiepogingen van mensen met afasie in verschillende situaties.

“Dingen die emoties oproepen zijn een groot onderdeel van afasie – het heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven,” aldus eerste auteur Deena Schwen Blackett, die dit werk heeft afgerond als student logopedie en audiologie aan Ohio State.

“Het feit dat een emotionele reactie het vermogen van mensen met afasie om woorden te vinden verstoort – bovenop hoe moeilijk het al is – kan hun ervaring valideren als ze zeggen dat een verhoogde emotionele toestand het moeilijker voor hen maakt om te communiceren, dus misschien moeten ze ervoor zorgen dat hun omgeving rustig blijft.”

Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Neuropsychologia.

Hoewel eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat emotionele stimuli prestaties kunnen verbeteren bij mensen met afasie op het gebied van luisterbegrip, lezen en schrijven en herhalingstaken, is dit een van de eerste studies naar de effecten van emoties op het vinden van woorden, aldus senior auteur Stacy Harnish, universitair hoofddocent logopediewetenschap aan de Ohio State University.

“Dit heeft praktische implicaties maar ook theoretische betekenis,” zei Harnish. “Wanneer we gedrag zien dat wijst op verschillen tussen emotionele en niet-emotionele woorden bij mensen, vertelt ons dat er iets in de hersenen gaande is om deze stimuli anders te verwerken. Daarom is het belangrijk om dit verder te onderzoeken, te achterhalen waarom dit zo is en erop voort te bouwen.”

Het onderzoek betrof 13 mensen met afasie en 13 neurotypische mensen als controlegroep die deelnamen aan vier opdrachten om enkelvoudige woorden te benoemen: twee opdrachten gebaseerd op afbeeldingen om objecten of handelingen aan te duiden die worden weergegeven door een foto, en twee opdrachten gebaseerd op woorden om woorden te benoemen die in een categorie passen of werkwoorden die logisch gezien bij het woord passen dat als aanwijzing wordt gebruikt.

De afbeeldingen en woorden die als prikkels werden gebruikt, waren eerder gevalideerd als het overbrengen van-

Veelgestelde vragen (FAQ):
1. Wat is afasie?
Afasie is een taalstoornis die optreedt als gevolg van hersenschade, meestal veroorzaakt door een beroerte. Het beïnvloedt de expressie en het begrip van taal, evenals het lezen en schrijven.

2. Wat suggereert nieuw onderzoek over afasie?
Het nieuwe onderzoek suggereert dat mensen met afasie meer moeite hebben om de juiste woorden te vinden wanneer ze worden geprikkeld door afbeeldingen en woorden die negatieve emoties oproepen.

3. Welke invloed hebben negatieve en positieve emotionele contexten op de woordvinding van mensen met afasie?
De bevindingen van het onderzoek suggereren dat aanwijzingen met zowel negatieve als positieve emotionele contexten de woordvinding van mensen met afasie kunnen verstoren.

4. Welke consequenties heeft dit onderzoek voor klinische beoordelingen en therapie?
Dit onderzoek suggereert dat de invloed van emotie op woordvinding mogelijk niet voldoende wordt overwogen in klinische beoordelingen en therapie voor mensen met afasie. Inzichten uit dit onderzoek kunnen helpen bij het verminderen van de interferentie met communicatiepogingen van mensen met afasie.

5. Wat is het belang van dit onderzoek voor mensen met afasie?
Dit onderzoek kan bijdragen aan het valideren van de ervaringen van mensen met afasie en hun communicatieproblemen in verschillende situaties. Het kan ook helpen bij het bevorderen van een rustige omgeving, aangezien een verhoogde emotionele toestand het moeilijker kan maken voor mensen met afasie om te communiceren.

Definities:
– Afasie: Een taalstoornis die optreedt als gevolg van hersenschade, gekenmerkt door beperkingen in de expressie en het begrip van taal, evenals lezen en schrijven.
– Beroerte: Een plotselinge onderbreking van de bloedtoevoer naar de hersenen, meestal veroorzaakt door een bloedprop of bloeding in de hersenen. Dit kan leiden tot hersenschade en verschillende gevolgen, waaronder afasie.

Gerelateerde links:
Neuropsychologia: Het tijdschrift waarin het onderzoek onlangs is gepubliceerd.

Note: To provide the urls for the related links, I would need the valid urls to the websites.