Pakistaanse Boeren Hopen op Actie tegen Klimaatverandering na Verwoestende Overstromingen

Terwijl de Pakistaanse boer Aamer Hayat Bhandara zorgt voor zijn verwelkende tarweoogst na maanden van droogte en smog, zegt hij dat zijn grootste hoop voor de algemene verkiezingen is dat de winnaar zich houdt aan de beloften om klimaatverandering aan te pakken. Pakistan gaat naar de stembus op 8 februari. De twee koplopers – de Pakistan Muslim League Nawaz (PMLN) en de Pakistan Peoples Party (PPP) – hebben beide vergelijkbare klimaatbeleidsplannen voorgesteld in hun manifesten, waarbij ze wijzen op de groeiende bezorgdheid over de gevolgen van de opwarming van de aarde na verwoestende overstromingen in 2022.

Mr. Bhandara, een boer in de provincie Punjab en medeoprichter van het Agriculture Republic denktank, zei dat veranderingen in het klimaat de winters hebben verkort en de zomers hebben verlengd, met hittegolven die een negatieve invloed hebben op zijn rijst- en maïsoogsten, terwijl onverwachte regen en hagelbuien zijn tarwe-oogsten hebben vernield. Daarom zijn de beloften van de politieke partijen om actie te ondernemen tegen klimaatverandering – van het bevorderen van hernieuwbare energie tot het investeren in waarschuwingssystemen voor overstromingen en hittegolven – welkom nieuws voor hem en andere boeren die direct te maken hebben met klimaatverandering.

Hoewel Pakistan minder dan 1% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen produceert, staat het land op de 8e plaats van landen die het meest kwetsbaar zijn voor extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering, volgens de Global Climate Risk Index.

De verwoestende overstromingen in 2022 in Pakistan hebben meer dan 1.700 mensen gedood, 8 miljoen mensen ontheemd en ongeveer een miljoen huizen en levensonderhoud verwoest. Dit heeft geleid tot oproepen aan de regering om de strijd tegen klimaatverandering prioriteit te geven.

Politici beloven actie tegen klimaatverandering De leiders van de PMLN en de PPP hebben beiden beloofd om de wereldwijde fondsen die vorig jaar zijn toegezegd te gebruiken om klimaatverandering te bestrijden en te investeren in veerkracht en aanpassing. Beide partijen hebben ook plannen voorgesteld om striktere milieuwetten af te dwingen, luchtvervuiling aan te pakken en natuurgebieden te herstellen.

Deskundigen merken echter op dat de daadwerkelijke implementatie van deze beloftes cruciaal is. Een gebrek aan maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken kan de economie nog verder onder druk zetten, aldus economen. Ondanks de beloften van de regering om schone energie te bevorderen, blijft de groei van hernieuwbare energie in Pakistan achter. Het land heeft een specifieke aanpak nodig om rekening te houden met de regionale verschillen in klimaat, zoals landbouw, waterbeheer en stadsontwikkeling.

Boeren en milieuactivisten verwelkomen de aandacht voor klimaatverandering tijdens deze verkiezingscampagne. Ze hopen dat de beloften worden vertaald in concrete maatregelen en ondersteuning voor boeren die te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering. Het is belangrijk dat de overheid dringend actie onderneemt om de landbouwsector aan te passen en te zorgen voor de financiële zekerheid van boeren.

Deze verkiezingen zijn een cruciaal moment voor Pakistan om daadwerkelijk stappen te zetten in de richting van klimaatbestendigheid en veerkracht. De boeren en de natuurlijke hulpbronnen van het land staan op het spel, en het is essentieel dat de gekozen regering snel en effectief handelt.

Veelgestelde vragen over klimaatverandering en de verkiezingen in Pakistan

1. Wat is de huidige situatie in Pakistan met betrekking tot klimaatverandering?
Pakistan behoort tot de landen die het meest kwetsbaar zijn voor extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering. Het land heeft te maken gehad met verwoestende overstromingen en andere extreme weersomstandigheden, waardoor miljoenen mensen zijn getroffen.

2. Welke politieke partijen zijn betrokken bij de verkiezingen en wat zijn hun standpunten ten aanzien van klimaatverandering?
De twee belangrijkste partijen in Pakistan, de Pakistan Muslim League Nawaz (PMLN) en de Pakistan Peoples Party (PPP), hebben vergelijkbare klimaatbeleidsplannen in hun verkiezingsmanifesten. Ze beloven actie te ondernemen tegen klimaatverandering, zoals het bevorderen van hernieuwbare energie en het investeren in waarschuwingssystemen voor overstromingen en hittegolven.

3. Maakt Pakistan een aanzienlijke bijdrage aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen?
Hoewel Pakistan minder dan 1% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen produceert, behoort het land tot de 8 meest kwetsbare landen voor extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering.

4. Wat zijn de verwachtingen van boeren en milieuactivisten met betrekking tot klimaatverandering en de verkiezingen?
Boeren en milieuactivisten hopen dat de beloften die gemaakt zijn tijdens de verkiezingscampagne worden omgezet in concrete maatregelen en ondersteuning voor boeren die te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering. Ze benadrukken ook het belang van urgente actie om de landbouwsector aan te passen en financiële zekerheid voor boeren te waarborgen.

5. Wat moet er gebeuren na de verkiezingen om klimaatbestendigheid en veerkracht in Pakistan te bevorderen?
Het is essentieel dat de gekozen regering snel en effectief handelt om stappen te zetten in de richting van klimaatbestendigheid en veerkracht. Dit omvat het implementeren van beleid om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken en rekening te houden met regionale verschillen in klimaat, zoals landbouw, waterbeheer en stadsontwikkeling.

Definities:
– Klimaatverandering: Verandering in het klimaatsysteem die direct of indirect kan worden toegeschreven aan menselijke activiteit, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen, ontbossing en industriële processen, die de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer verandert.
– Broeikasgassen: Gassen die warmte vasthouden in de atmosfeer, wat leidt tot het broeikaseffect. Voorbeelden zijn koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O).
– Hernieuwbare energie: Energiebronnen die zichzelf vernieuwen, zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht.
– Veerkracht: Het vermogen van een systeem om verstoringen te weerstaan en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Suggesties voor gerelateerde links:
Pakistan government website
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)