Paus Franciscus verklaart Mama Antula heilig en benadrukt compassie en nabijheid

Paus Franciscus heeft tijdens een heilige mis op 11 februari in de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan St. María Antonia de Paz Figueroa, bijgenaamd Mama Antula, heilig verklaard. Mama Antula was een toegewijde leek uit de 18e eeuw die zich volledig inzette om anderen de nabijheid en compassie van God te laten ervaren.

De paus benadrukte tijdens zijn preek dat Mama Antula haar hart en leven liet raken en helen door Christus. Ze verkondigde onvermoeibaar de boodschap van Christus en was ervan overtuigd dat “geduld goed is, maar volharding beter is”. Haar voorbeeld en haar voorspraak kunnen ons helpen volgens het hart van God te groeien in liefde en naastenliefde, aldus de paus.

Mama Antula is de eerste vrouwelijke heilige uit Argentinië en had een nauwe band met de jezuïeten. Zelfs nadat de jezuïetenorde werd verbannen, leidde ze Ignatiaanse geestelijke oefeningen in Argentinië.

Bij de mis was ook de Argentijnse president, Javier Milei, aanwezig. Hij had een privéontmoeting met de paus op 12 februari. Aan het einde van de mis schudden de twee elkaar de hand, spraken kort met elkaar en lachten. De president, die in het verleden denigrerende opmerkingen over de paus heeft gemaakt, boog zich naar voren en gaf de paus een stevige knuffel, terwijl de paus in zijn rolstoel zat.

Tijdens zijn preek stonden ziekte en genezing centraal. De paus sprak over verschillende vormen van “lepra” die mensen, zelfs christenen, ertoe brengen anderen uit te sluiten en te veroordelen. Hij veroordeelde de vrees, vooroordelen en valse religiositeit die leiden tot afwijzing van de zwakkeren en het lijden vergroten.

De paus pleitte voor het afbreken van deze barrières en het genezen van nieuwe vormen van “lepra” door de nabijheid en de genezende aanraking van Jezus na te volgen. Hij nodigde christenen uit om als geschenk voor anderen te zijn en niet alleen aan zichzelf te denken.

Het heiligenverklaringsproces van Mama Antula had Claudio Perusini, die onverklaarbaar hersteld was van een ernstige beroerte, als tweede wonder vereist. Perusini was aanwezig tijdens de mis en had een ontmoeting met de paus. Hij was al bekend met de paus sinds hij 17 was. Perusini, zijn vrouw en hun twee volwassen kinderen brachten de offergaven naar de paus tijdens de mis.

FAQ:

1. Wie heeft Paus Franciscus heilig verklaard tijdens de heilige mis op 11 februari in het Vaticaan?
Paus Franciscus heeft St. María Antonia de Paz Figueroa, ook bekend als Mama Antula, heilig verklaard.

2. Wat waren de belangrijkste boodschappen van de paus tijdens zijn preek?
De paus benadrukte dat Mama Antula haar hart en leven liet raken en helen door Christus. Hij sprak over het belang van geduld en volharding en hoe Mama Antula ons kan helpen groeien in liefde en naastenliefde volgens het hart van God.

3. Wie was Mama Antula en wat was haar rol?
Mama Antula was een toegewijde leek uit de 18e eeuw die zich volledig inzette om anderen de nabijheid en compassie van God te laten ervaren. Ze verkondigde onvermoeibaar de boodschap van Christus en had een nauwe band met de jezuïeten.

4. Wat gebeurde er tussen de Argentijnse president en de paus aan het einde van de mis?
De Argentijnse president, Javier Milei, had een privéontmoeting met de paus op 12 februari. Aan het einde van de mis schudden ze elkaar de hand, spraken kort met elkaar en lachten. De president gaf de paus zelfs een knuffel.

5. Wat stond centraal tijdens de preek van de paus?
De preek van de paus ging over ziekte en genezing. Hij sprak over verschillende vormen van “lepra” die mensen, zelfs christenen, ertoe brengen anderen uit te sluiten en te veroordelen. De paus pleitte voor het afbreken van deze barrières en het genezen van nieuwe vormen van “lepra” door de nabijheid en de genezende aanraking van Jezus na te volgen.

Definitions:
– Heiligenverklaringsproces: Het proces waarbij een persoon door de rooms-katholieke kerk tot heilige wordt verklaard.
– Jezuïeten: Leden van de Sociëteit van Jezus, een religieuze orde binnen de rooms-katholieke kerk.

Suggested related link:
Vaticaan