Robert Plant, the legendary musician and former lead singer of Led Zeppelin, recently sat down with Rolling Stone for an intimate interview. In this conversation, he bared his soul about the difficulties he has been facing in the realm of songwriting. Plant revealed that he is going through “a very difficult time” as he tries to generate new material.

During the interview, Plant explained that he has been experimenting with different approaches to his craft. He has been playing with a group of friends and revisiting unreleased and unfinished songs. This process has ignited his enthusiasm and left him wondering what he can do with these musical treasures. The sheer range and magnitude of the uncompleted projects have overwhelmed him.

In an effort to capture his creative ideas, Plant has been using a Tascam digital recorder. He records his vocals through a guitar pedal and then transfers them onto the device. This method has yielded excellent results, making him question the necessity of a traditional studio. However, despite the success of this technical approach, he finds himself grappling with a major challenge – he cannot find the words. This, Plant admits, is a vexing obstacle to overcome during such a delicate creative period.

Since releasing his last solo album, “Carry Fire,” in 2017, Plant has collaborated with Alison Krauss on their highly acclaimed covers album, “Raise the Roof,” which was released in 2021. The duo is gearing up for a summer US tour, and fans can already take advantage of the Live Nation pre-sale. The public on-sale will commence on Friday, February 16th, through Ticketmaster. For those seeking last-minute tickets or sold-out shows, StubHub is a great option to explore.

As Plant pours his heart and soul into his songwriting journey, it is evident that the creative process is not without its challenges. Nevertheless, his commitment to his craft and his unrelenting passion shine through, leaving fans eager for what he will produce next.

Robert Plant, de legendarische muzikant en voormalig leadzanger van Led Zeppelin, heeft onlangs een intiem interview gehad met Rolling Stone. In dit gesprek legde hij zijn ziel bloot over de moeilijkheden waarmee hij te maken heeft in het schrijven van liedjes. Plant onthulde dat hij “een zeer moeilijke tijd” doormaakt terwijl hij probeert nieuw materiaal te genereren.

Tijdens het interview legde Plant uit dat hij aan het experimenteren is geslagen met verschillende benaderingen van zijn vak. Hij heeft gespeeld met een groep vrienden en onuitgebrachte en onvoltooide liedjes opnieuw opgepakt. Deze aanpak heeft zijn enthousiasme aangewakkerd en hem doen afvragen wat hij met deze muzikale schatten kan doen. De enorme hoeveelheid onvoltooide projecten heeft hem echter overweldigd.

Om zijn creatieve ideeën vast te leggen, maakt Plant gebruik van een Tascam digitale recorder. Hij neemt zijn vocalen op via een gitaarpedaal en zet ze vervolgens over op het apparaat. Deze methode heeft uitstekende resultaten opgeleverd, waardoor hij zich afvraagt of een traditionele studio wel nodig is. Ondanks het succes van deze technische aanpak worstelt hij echter met een groot obstakel – hij kan de juiste woorden niet vinden. Dit is volgens Plant een lastige hindernis om te overwinnen tijdens een dergelijke gevoelige creatieve periode.

Sinds de release van zijn laatste soloalbum, “Carry Fire,” in 2017, heeft Plant samengewerkt met Alison Krauss aan hun zeer geprezen coversalbum, “Raise the Roof,” dat werd uitgebracht in 2021. Het duo maakt zich op voor een zomertournee in de Verenigde Staten en fans kunnen al profiteren van de Live Nation pre-sale. De openbare verkoop begint op vrijdag 16 februari via Ticketmaster. Voor degenen die last-minute tickets of uitverkochte shows zoeken, is StubHub een goede optie om te verkennen.

Terwijl Plant zijn hart en ziel in zijn liedjesschrijfproces stort, is het duidelijk dat het creatieve proces niet zonder uitdagingen is. Desalniettemin schijnt zijn toewijding aan zijn vak en zijn onvermoeibare passie door, waardoor fans enthousiast zijn naar wat hij hierna zal produceren.

Belangrijke termen/jargon:
– Led Zeppelin: Een legendarische rockband uit de jaren ’60 en ’70, bekend om hun invloed op de rockmuziek en hits als “Stairway to Heaven” en “Whole Lotta Love”.

Gerelateerde links:
Website van Robert Plant
Rolling Stone
Ticketmaster
StubHub