Toki Pona: Een Boon voor Taalgebruikers

Volgens het Global Language Monitor (GLM) had de Engelse taal in 2011 meer dan 1.009.614 woorden, en elke 98 minuten werd er een nieuw woord gecreëerd. Het aantal woorden is vermoedelijk sindsdien alleen maar gestegen. Soms kunnen we, ondanks meer dan een miljoen woorden, de betekenis van het leven niet echt uitdrukken of begrijpen. Toki Pona is echter een taal van slechts ongeveer 137 woorden die de betekenis van het leven voldoende kan overbrengen, net als andere talen, maar dan met aanzienlijk minder woorden en zinnen, volgens IFL Science.

De Canadese taalkundige Sonja Lang heeft Toki Pona in 2001 uitgevonden. “Het was mijn poging om de betekenis van het leven uit te drukken in 120 woorden. Er zijn nu duizenden sprekers en 137 essentiële woorden,” aldus Lang op de officiële website van Toki Pona. Langs uitvinding werd in 2022 erkend als een wereldtaal, met ISO 639-3 die de code “tok” aannam voor Toki Pona. Volgens het op wetenschap gebaseerde mediakanaal maakt Toki Pona gebruik van enkele andere talen van over de hele wereld, zoals Nederlands, Engels, Fins, Mandarijn, Kantonees enzovoort. Hoewel er al veel andere kunsttalen bestaan, valt Toki Pona op door zijn eenvoudige woordenschat.

Deze unieke taal trok de aandacht van de populaire taal- en etymologie-liefhebber Rob Watts (@RobWords) op YouTube, die mensen vertelt “waar de woorden die we gebruiken vandaan komen en waarom we zeggen wat we zeggen.” Aan het begin van de video stelde Watts de vraag: “Kan een taal echt functioneren met slechts 120 woorden?” en legde vervolgens het minimalisme van Toki Pona uit. Hij benadrukte dat de naam Toki Pona zelf “goede/eenvoudige taal” betekent en dat het woordenboek bijna 11.000 voorbeeldvertalingen bevat. Watts wees erop dat Toki Pona geen lidwoorden zoals ‘een,’ ‘de’ of ‘het’ heeft, en ook vrij is van grammaticale tijden. De werkwoorden hebben geen verschillende vormen zoals in het Engels of veel andere talen.

Het belangrijkste is dat men zich in Toki Pona niet hoeft af te vragen welke grammaticale genders gebruikt moeten worden. Bijvoorbeeld, het leren van Duits of Frans wordt gecompliceerd omdat mensen het moeilijk vinden om het verschil tussen mannelijke, vrouwelijke of neutrale woorden te herkennen. In Toki Pona zijn er slechts drie voornaamwoorden – mi (ik of wij), sina (jij of jullie) en ona (hij, zij, het en zij) – die ook gelden voor de bezitsvormen van al deze voornaamwoorden. “Dus de grootste manier waarop Toki Pona bespaart op woordenschat is wat er opmerkelijk aan is. Toki Pona heeft maar heel weinig woorden, maar elk woord kan in veel verschillende dingen worden vertaald. Het zijn brede concepten. Het is zoals ons woord ‘fruit’, dat veel verschillende soorten fruit omvat en kan worden gebruikt om naar elk van hen te verwijzen,” aldus Watts.

“Woordenschatwoorden kunnen dienen als objecten, werkwoorden en modifiers – zoals bijvoeglijke naamwoorden – afhankelijk van waar ze zich in een zin bevinden. En je kunt gewoon de modifiers achter elkaar plaatsen om het idee geleidelijk te verfijnen,” legde Watts uit. Lang sprak zelfs over de nuances van het gebruik van Toki Pona in haar boek “The Language of Good,” dat volgens Watts als de bijbel voor Toki Pona-sprekers dient. Watts verdiepte zich veel meer in de andere aspecten van Toki Pona en op elke manier leek deze taal eenvoudige en doeltreffende oplossingen te bieden met slechts een paar woorden. Dus voor mensen die een nieuwe taal willen leren maar zich zorgen maken over de grammaticale complexiteit ervan, is Toki Pona een zegen.

FAQ over Toki Pona

Wat is Toki Pona?
Toki Pona is een kunsttaal die in 2001 is uitgevonden door de Canadese taalkundige Sonja Lang. Het is een eenvoudige taal met ongeveer 137 essentiële woorden om de betekenis van het leven over te brengen.

Hoe is Toki Pona ontstaan?
Toki Pona is ontstaan als een poging van Sonja Lang om de betekenis van het leven uit te drukken in slechts 120 woorden. Sindsdien is de taal erkend als een wereldtaal en heeft het de ISO 639-3-code “tok” gekregen.

Welke talen zijn van invloed op Toki Pona?
Toki Pona maakt gebruik van enkele elementen uit verschillende talen, waaronder Nederlands, Engels, Fins, Mandarijn, Kantonees, enzovoort.

Hoe onderscheidt Toki Pona zich van andere talen?
Toki Pona onderscheidt zich door zijn eenvoudige woordenschat. Het heeft geen lidwoorden, grammaticale tijden of grammaticale genders. De woorden in Toki Pona kunnen op verschillende manieren worden vertaald en kunnen dienen als objecten, werkwoorden en modifiers binnen een zin.

Waarom is Toki Pona een handige taal om te leren?
Voor mensen die een nieuwe taal willen leren zonder te veel grammaticale complexiteit, is Toki Pona een zegen. Met slechts een paar woorden biedt Toki Pona eenvoudige en doeltreffende oplossingen om gedachten en ideeën uit te drukken.

Voor meer informatie over Toki Pona, bezoek de officiële website van Toki Pona.