Wordgebaseerd dungeon crawler Cryptmaster trekt de aandacht met zijn unieke stijl en humor

De pas uitgebrachte Cryptmaster heeft veel aandacht getrokken met zijn onderscheidende woordgebaseerde dungeon crawling en combat, zijn gevoel voor humor en zijn zwart-witte visuals die rechtstreeks uit een pen-en-papier RPG lijken te komen. Het spel werd bekroond voor de uitmuntendheid in design tijdens de IGF Awards show, maar wat maakt Cryptmaster nu echt bijzonder?

In een interview met de co-ontwerpers van het spel, Paul Hart en Lee Williams, spraken ze over het ontwerp en de implementatie van het spel. De kerngedachte achter Cryptmaster is dat woorden (getypt of uitgesproken) bepalen hoe spelers met het spel interacteren.

Volgens Williams kwam het idee om woorden te gebruiken eerst en kwam het dungeon-crawling framework later. Ze wilden puur toetsenbordbesturing hebben, wat het meest logisch leek in combinatie met grid-beweging. Nadat ze hadden besloten om woorden voor alles te gebruiken, kwamen de ideeën voor de spelmechanismen vanzelf. Ze hebben varianten op hangman, twenty questions, anagrammen, raadsels, enz. De gezondheid van spelers en vijanden wordt weergegeven door de letters in hun namen, en de letters van verzamelde ingrediënten worden letterlijk gebruikt om toverdrankrecepten te spellen. Er zijn gewoon zoveel leuke dingen die je kunt doen met woorden en letters.

Om te gaan met de potentiële chaos van spelers die alles kunnen zeggen of typen, hebben de ontwerpers veel werk en doorzettingsvermogen geïnvesteerd. Williams nam meer dan een woordenboek aan woorden op en besteedde uren aan het bedenken van mogelijke reacties op verschillende woorden.

Cryptmaster bevat ook een eenvoudig systeem dat lijkt op een muntsorteerder. Wanneer een speler een woord typt, controleert het spel of er een unieke reactie voor is. Zo niet, dan wordt gecontroleerd of het woord in een van de verschillende categorieën valt (werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, voorwerp, wapen, scheldwoord, enz.). Op basis hiervan wordt een specifieke reactie afgespeeld. Als het woord niet past in een van de categorieën, wordt een van de standaardreacties afgespeeld.

Het volledige interview gaat dieper in op het schrijfproces en hoe het spel horror en comedy in balans brengt voor een maximaal effect. Cryptmaster combineert dus unieke gameplay, een meeslepende ervaring en een gezonde dosis humor, wat het tot een echt opvallende titel maakt.

FAQ:

1. Waarom heeft Cryptmaster veel aandacht getrokken?
– Cryptmaster heeft veel aandacht getrokken vanwege zijn onderscheidende woordgebaseerde dungeon crawling en combat, zijn gevoel voor humor en zijn zwart-witte visuals die rechtstreeks uit een pen-en-papier RPG lijken te komen.

2. Wat werd Cryptmaster bekroond voor?
– Cryptmaster werd bekroond voor de uitmuntendheid in design tijdens de IGF Awards show.

3. Wat is de kerngedachte achter Cryptmaster?
– De kerngedachte achter Cryptmaster is dat woorden bepalen hoe spelers met het spel interacteren. Spelers kunnen woorden typen of uitspreken om acties in het spel uit te voeren.

4. Welke spelmechanismen worden gebruikt in Cryptmaster?
– Cryptmaster maakt gebruik van spelmechanismen zoals varianten op hangman, twenty questions, anagrammen en raadsels. De gezondheid van spelers en vijanden wordt weergegeven door de letters in hun namen, en spelers kunnen toverdrankrecepten spellen met verzamelde ingrediënten.

5. Hoe gaan de ontwerpers om met de chaos van spelers die alles kunnen zeggen of typen?
– Om met de potentiele chaos om te gaan, hebben de ontwerpers veel werk geïnvesteerd. Ze hebben een systeem ontwikkeld dat controleert of er een unieke reactie is op een getypt woord. Als er geen unieke reactie is, wordt gecontroleerd of het woord in een van de verschillende categorieën valt. Op basis hiervan wordt een specifieke reactie afgespeeld. Als het woord niet past in een van de categorieën, wordt een standaardreactie afgespeeld.

6. Wat combineert Cryptmaster om een opvallende titel te maken?
– Cryptmaster combineert unieke gameplay, een meeslepende ervaring en een gezonde dosis humor om een opvallende titel te worden.

Definitions:

– Dungeon crawling: Een genre van videospellen waarbij spelers door een virtuele kerker of doolhof navigeren en gevechten aangaan met vijanden.
– Spelmechanismen: De regels, acties en interacties die bepalen hoe een videospel werkt.
– Toverdrankrecepten: Recepten om toverdranken te maken, ook wel potions genoemd. In het spel worden deze recepten gespeld met verzamelde ingrediënten.
– Hangman: Een spel waarbij spelers een woord moeten raden door letters een voor een te raden. Bij elke foute letter wordt een deel van een hangend poppetje getekend.
– Raadsels: Puzzels of vragen die opgelost moeten worden door logisch denken en redeneren.

Related links:

Website van Cryptmaster
IGF Awards