De meeste Grieken herinneren zich nog de toespraken in het Engels – doorspekt met Griekse woorden en uitdrukkingen – gegeven door econoom en politicus Xenophon Zolotas in de late jaren 1950.
Zolotas was directeur van de Bank of Greece toen hij voor een publiek verscheen op een conferentie van de International Bank for Reconstruction and Development in 1959.
Hij hield twee toespraken in het Engels waarbij hij bijna alleen maar Griekse woorden gebruikte om de rijkdom van de Griekse taal te benadrukken en het feit dat talloze Griekse woorden het Engels verrijken.

Het Grieks blijft een taal die internationaal wetenschappelijke discussies verrijkt; meer dan enige andere taal is het de taal die het begin van de meeste wetenschappelijke theorieën, filosofische gedachten en literatuur in de meeste moderne talen van de westerse wereld heeft ontwikkeld, vormgegeven en uitgedrukt.

Zolotas’ Engels-Griekse redevoering uitgesproken op 2 oktober 1959
Kyrie,

Het is een vloek van Zeus op onze tijd en de ketterij van onze economische methode en beleid dat we de Skylla van de nomismatische overvloed en de Charybdis van economische bloedarmoede moeten bevechten.
Het is niet mijn eigenaardigheid om ironisch of sarcastisch te zijn, maar mijn diagnose zou zijn dat politici eerder cryptoplethoristen zijn. Ondanks hun nadrukkelijke stigmatisering van nomismatische overvloed, geven ze er energie aan door hun tactieken en praktijken. Ons beleid zou meer op economische en minder op politieke criteria moeten zijn gebaseerd. Onze gnomon moet een metron zijn tussen economische strategische en filantropische doelen.

In een tijdperk gekenmerkt door monopolies, oligopolies, monopolistische antagonisme en polymorfe inelasticiteiten, moeten onze beleidsmaatregelen meer orthologisch zijn, maar dit mag niet ontaarden in plethorofobie, een aandoening die endemisch is onder academische economen.

Nomismatische symmetrie mag economische hoogtepunten niet in gevaar brengen. Een grotere harmonisatie tussen de praktijken van de economische en nomismatische machthebbers is van essentieel belang.
Parallel daaraan moeten we steeds meer onze economische en nomismatische beleidsmaatregelen pan-etnisch synchroniseren en harmoniseren. Deze doelen zijn nu meer haalbaar, nu de prognoses van de politieke en economische barometer gunstig zijn.

De geschiedenis van onze didimus-organisatie op dit gebied is leerzaam en hun gnostische praktijken zullen altijd een stimulans zijn voor de veelvormige en idiomorfe nationale economieën. De geboorte van de geprogrammeerde organisatie zal dit beleid dynamiseren.

Ik bied mijn excuses aan voor het tiranniseren van jullie met mijn Helleense fraseologie. In mijn slotwoord wil ik mijn lofrede uitspreken aan de gastvrije inwoners van deze kosmopolitische metropool en mijn lof aan u, Kyrie, de stenografen.

Geboren in Athene op 26 april 1904, studeerde Zolotas economie aan de Universiteit van Athene en later aan de Universiteit van Leipzig in Duitsland en de Universiteit van Parijs in Frankrijk.
Zolotas was directeur van de Bank of Greece in 1944-1945, 1955-1967 (toen hij uit protest tegen het regime ontslag nam) en 1974-1981. Hij publiceerde veel werken over Griekse en internationale economische onderwerpen. Hij was een aanhanger van het Keynesianisme en was actief in socialistische kringen samen met zijn goede vriend, professor Angelos Angelopoulos.
Zolotas stierf op 10 juni 2004 op 100-jarige leeftijd. Hij ligt begraven op de Eerste Begraafplaats van Athene.
Gerelateerd: Dag van de Griekse Taal: De moeder van alle westerse talen

Veelgestelde vragen (FAQ):

1. Wie was Xenophon Zolotas?
Xenophon Zolotas was een Griekse econoom en politicus. Hij was directeur van de Bank of Greece en hield toespraken op internationale conferenties.

2. Wat was bijzonder aan de toespraken van Zolotas?
Zolotas hield toespraken in het Engels waarbij hij voornamelijk Griekse woorden gebruikte om de rijkdom van de Griekse taal te benadrukken.

3. Hoe heeft het Grieks bijgedragen aan wetenschap en literatuur?
Het Grieks heeft bijgedragen aan wetenschappelijke discussies, theorieën, filosofie en literatuur in de meeste moderne talen van de westerse wereld.

4. Wat betekenen enkele termen en uitdrukkingen in Zolotas’ toespraak?
– Skylla en Charybdis: Het zijn mythologische figuren die gevaarlijke obstakels symboliseren.
– Nomismatische overvloed: Overvloed aan munten en betalingen.
– Cryptoplethoristen: Politici die de overvloed aan geld benadrukken, maar het tegelijkertijd in stand houden.
– Gnomon: Een meetinstrument, in dit geval gebruikt om te verwijzen naar economische strategieën.
– Plethorofobie: Angst voor overvloed.
– Orthologisch: In overeenstemming met de juiste doctrines en principes.

5. Welke rol speelt nomismatische symmetrie in het economisch beleid?
Nomismatische symmetrie moet economische hoogtepunten niet in gevaar brengen. Er moet meer harmonie zijn tussen de praktijken van economische en financiële machthebbers.

6. Wat zijn enkele achtergrondinformatie over Zolotas?
Zolotas was geboren in Athene in 1904. Hij studeerde economie en was directeur van de Bank of Greece. Hij publiceerde veel werken over economische onderwerpen en was een aanhanger van het Keynesianisme.

Gerelateerde links:
Dag van de Griekse Taal: De moeder van alle westerse talen