De Kracht van Woorden

Woorden zijn als de zee die ons omringt – we kunnen niet zonder ze leven. Ze zegenen ons en plagen ons. We zijn zelden “verlegen om” woorden en worden maar al te vaak blootgesteld aan een “stortvloed van …”. Technologie brengt woorden naar nieuwe hoogten – of dieptepunten in sommige gevallen – met een “kwetterende klasse” die veel maakt van weinig, waardoor de ether wordt gevuld met zaken waar we nauwelijks iets van af weten en/of waar we minder mee kunnen. Het kan overweldigend zijn… en dan gebruiken we woorden om erover te praten, met een ironische glimlach.

De wijze communicatiegoeroe Neil Postman was profetisch op dit gebied. Zijn boek “Amusing Ourselves to Death” zou verplichte lectuur moeten zijn, en de inleiding alleen al is de prijs waard. Postman vergelijkt Orwell met “Boeken worden verbrand!” en Huxley met “Boeken worden betekenisloos!” en hij eindigt met Huxley, waarbij hij voorspelt dat de informatie-explosie ons zal overweldigen en “waarheid verloren zal gaan in een zee van irrelevantie”.

Het lijkt erop dat hij gelijk had. Woorden stromen eindeloos voort en het kennen van de werkelijke waarheid lijkt bijna een bijzaak te zijn geworden. “De waarheid zal ons bevrijden” inderdaad, maar waar is die waarheid? Uit frustratie besluiten we te geloven wat we willen geloven, terwijl verschillende concurrerende waarheidsclaims terzijde worden geschoven. En zo is het – bijna onvermijdelijk.

Maar we mogen het daar niet bij laten. Onze levens bevinden zich nadrukkelijk niet in die zee van woorden, maar in onze huizen en ons werk, met vrienden en buren. Hier kunnen woorden echt zijn, waarachtig, betekenisvol, verbonden met de levens die we kennen, geverifieerd en geleefd. Hier doen woorden er echt toe.

Kent u de waarde van een woord? Ik verwonder me erover hoe krachtig woorden kunnen zijn, ten goede of ten kwade. Een leraar op de middelbare school gaf me ooit op het juiste moment en op de juiste manier een compliment. Dat woord voedt mijn ziel nog steeds, 40 jaar later. Een oudere medeleerling schreeuwde ooit tegen me: “Heb je geen hersenen?!” Het was wreed en ik voel de tranen nog steeds. Woorden doen ertoe.

De schrijver van het Nieuwe Testament, Jakobus, is duidelijk, praktisch en wijs op dit punt. Aan het begin van hoofdstuk 3 stelt hij (omgezet): “Ken je iemand die nooit een fout maakt als hij of zij praat? Als je dat doet, dan is die persoon perfect!” Vervolgens benadrukt hij de waarde van woorden, met behulp van drie metaforen om het gewicht van woorden te illustreren: een bit, een roer, een vlam. Een bit stuurt een paard, een roer stuurt een schip, een vlam brandt een bos. Elk van deze heeft een kracht die veel groter is dan zijn omvang.

Dit is kracht, macht en gewicht. We moeten de mogelijkheid die we hebben om adem te halen, de lucht via onze tong en taal uit te drukken, en de wereld te veranderen, in eerbied houden.

Woorden – elk woord – veranderen de wereld. Dit is de waarheid van het onmogelijke terughalen van tandpasta en veren die door de wind verspreid zijn. Woorden zijn gemakkelijk uitgesproken, maar onmogelijk terug te nemen. Ze hebben grote waarde en vereisen grote zorg. Ze veranderen de wereld, ten goede of ten kwade.

Ja, we leven in een wereld vol woorden die ons verstand vertroebelen en de waarheid doen vervagen. Maar we kunnen genezing brengen in deze grootschalige problematiek door waarde te hechten aan onze woorden, gesteund door eenvoudige integriteit, vol genade en waarheid, bedachtzaam, zorgvuldig, bedoeld om te zegenen. Als je erover nadenkt, is het een zware opdracht maar een gelukkige kans.

Laten we allemaal leren om het te leven.

Randy Huff

Randy Huff en zijn vrouw hebben 5 jaar lang in Roanoke (Hollins) gewoond waar ze 2 zoons hebben opgevoed. Randy was decaan van studenten op een christelijke school en heeft daarna in de bouw gewerkt. De afgelopen 8 jaar is hij voorganger geweest van een kerk in North Pole, Alaska.

Veelgestelde vragen (FAQ):

1. Waarom zijn woorden belangrijk?
Woorden hebben de kracht om de wereld te veranderen, zowel ten goede als ten kwade. Ze kunnen anderen motiveren, inspireren en pijn doen.

2. Wat voorspelde Neil Postman in zijn boek “Amusing Ourselves to Death”?
Neil Postman voorspelde dat de informatie-explosie zou resulteren in een overweldigende hoeveelheid woorden, wat leidt tot het verlies van waarheid en relevantie.

3. Wat bedoelt de schrijver met de metaforen van een bit, een roer en een vlam?
De schrijver gebruikt deze metaforen om de kracht en het gewicht van woorden te illustreren. Net zoals een bit een paard stuurt, een roer een schip stuurt en een vlam een bos kan branden, hebben woorden een impact die groter is dan hun grootte.

4. Hoe kunnen we genezing brengen in de wereld vol woorden die onze geest vertroebelen?
We kunnen genezing brengen door waarde te hechten aan onze woorden en ze met integriteit, genade en waarheid te gebruiken. We moeten bedachtzaam en zorgvuldig spreken, met de intentie om anderen te zegenen.

5. Wie is Randy Huff?
Randy Huff is een voorganger die samen met zijn vrouw in Roanoke en North Pole, Alaska heeft gewoond. Hij heeft ook gewerkt als decaan van studenten op een christelijke school en in de bouw.

Definities van belangrijke termen:
– Ironische glimlach: Een glimlach die ironie of sarcasme uitdrukt.
– Informatie-explosie: Een overweldigende hoeveelheid informatie die beschikbaar is als gevolg van technologische ontwikkelingen.
– Integriteit: Het naleven van morele principes en ethische normen.
– Genade: Vriendelijkheid en vergevingsgezindheid jegens anderen.
– Verifiëren: Het controleren van de waarheid of nauwkeurigheid van iets.
– Eerbied: Diep respect en waardering.

Suggesties voor gerelateerde links:
Nu.nl
Trouw.nl
NRC.nl