Gemeenschapshelden en het belang van positieve verandering

Vandaag willen we stilstaan bij de impact die gemeenschapshelden kunnen hebben op ons leven en onze samenleving. Een voorbeeld van zo’n held is de heer Lee Blackmon, die ons heeft laten zien dat het niet gaat om wie we indruk maken, maar om wie we beïnvloeden.

Hoewel ik de heer Blackmon niet persoonlijk kende, heb ik de vriendelijkheid en de gaven die hij aan de gemeenschap schonk, gevoeld. Zijn leven lijkt goed geleefd te zijn en heeft een diepgaande invloed gehad op velen. Als ik erover nadenk en om me heen kijk, zie ik hoe ook mijn eigen leven baat heeft bij wat hij heeft gedaan, zijn vele vriendelijkheden en gedeelde wijsheid.

In een wereld waar commerciële media en sociale media veel van onze aandacht opeisen, lijkt het doel van ons leven en onze gemeenschappen te zijn om indruk te maken op anderen, om fanatieke consumenten te zijn en om vooral in het hier en nu te leven, zonder veel tijd of middelen te besteden aan het helpen van anderen of het bouwen aan een betere wereld voor morgen.

Vaak lijkt het erop dat sociale media gebruikt worden om spot, kritiek en sarcastische opmerkingen te uiten. Ik ben het niet eens met deze opvatting en geloof dat deze technologische wonderen en populariteit juist kunnen worden ingezet voor positieve en constructieve gemeenschapsopbouw en heling.

Afgelopen week hebben we ons als gemeenschap actief ingezet voor diverse activiteiten. Het was de week van onze liefdadigheidsactie, waarbij middelbare scholieren op allerlei manieren betrokken waren bij het inzamelen van geld voor goede doelen. Er waren diners, autowasbeurten, schrootinzamelingsacties, bakverkopen en nog veel meer. Iedereen deed enthousiast mee en er was veel sociale interactie tijdens ontbijten, theekransjes en diners. We konden oude vrienden ontmoeten, anderen beter leren kennen en genieten van het zien hoe de leerlingen zich inzetten als serveersters, koks, autowassers en helpers in de gemeenschap.

De helft van het ingezamelde geld gaat naar een kinderziekenhuis en de andere helft wordt verdeeld onder lokale non-profitorganisaties. Hieruit blijkt dat deze liefdadigheidsactie een voortdurende impact heeft.

Ik zie weinig op mijn socialemediakanalen over deze week van gemeenschapsgezindheid en goede daden. Dit lijkt niet een van de doelstellingen te zijn van onze technologische verslaving om ons verhalen te vertellen en onze morele principes van dienstbaarheid en liefdadigheid te verkondigen. We kunnen veel haat en ontevredenheid verspreiden en vergeten dat we bouwers en helers moeten zijn.

In dit tijdperk van directe communicatie en zelfpublicatie zijn we in feite onze eigen redacteuren en uitgevers. We kunnen de boodschappers van onze eigen keuze controleren en bewerken. Het lijkt er echter op dat we voornamelijk roddelachtig, hatelijk en sarcastisch zijn in plaats van met gevoeligheid en compassie te schrijven en te posten.

De vraag die ik me dan stel, is wat onze bedoeling is met dergelijke communicatiemiddelen?

Voor mij is de week van de liefdadigheidsactie ook een vorm van zelfzorg. Om anderen echt te kunnen helpen, moet ik eerst zelf een gezondere en zachtere kracht voor verandering en vriendelijkheid in de gemeenschap worden. Onlangs heb ik samengewerkt met een fysiotherapeut die mijn wens om beter te eten, meer te bewegen en dagelijks tijd te nemen voor zelfzorg en zelfwaardering heeft versterkt. Mijn fysiotherapeut suggereert subtiel dat dit werk een praktijk is van geestelijke gezondheid en spiritualiteit. Ik heb deze niet al te subtiele opmerkingen ter harte genomen en mezelf opnieuw gefocust. Ik ben mijn leven aan het verbeteren en neem de tijd voor mezelf, kwaliteitstijd.

Ik weet genoeg over mezelf en de menselijke aard om te weten dat fundamentele en blijvende verandering alleen tot stand komt door de tijd heen. Een nieuwe gewoonte, dagelijks geoefend, heeft minstens drie weken nodig om zelfs minimaal gevestigd te worden in iemands routine. Nieuwe ideeën over voeding en beweging vergen ook de nodige tijd voordat het lichaam erop kan reageren en de impact van goede gewoonten merkbaar wordt.

Mijn eigen koppige zelf neemt graag deze uitdagingen aan, het verlangen om mijn gedrag te veranderen en beter te leven. Meestal werkt deze koppigheid echter in het voordeel van het in stand houden van slechte gewoonten, maar ik kan deze eigenschap ook gebruiken als een kracht voor echte en consistente verandering. Positieve verandering op basis van medische wetenschap en het voortschrijdende denken van professionals op het gebied van gezondheid. Ik wil graag geloven dat ik meebouw aan die beweging, dat ik een positieve kracht voor verandering ben.

Echte verandering komt op verschillende manieren tot stand, waaronder het mobiliseren van mijn innerlijke krachten en het luisteren naar de stemmen uit de gemeenschap die vragen om verandering ter ondersteuning van onze collectieve groei en educatie.

Ik laat me inspireren door gemeenschapshelden en leiders zoals Lee Blackmon, die problemen en behoeften zien en daarop reageren. Ieder van ons kan een verschil maken en echte verandering begint bij ons allemaal.

Veelgestelde vragen (FAQ):

1. Wie is Lee Blackmon en wat voor impact heeft hij gehad op de gemeenschap?
Lee Blackmon is een gemeenschapsheld die heeft aangetoond dat het niet draait om indruk maken, maar om anderen beïnvloeden. Hij heeft vriendelijkheid en gaven aan de gemeenschap geschonken en heeft een diepgaande invloed gehad op velen.

2. Hoe kunnen commerciële en sociale media bijdragen aan positieve gemeenschapsopbouw?
Commerciële en sociale media kunnen gebruikt worden voor positieve en constructieve gemeenschapsopbouw en heling. Het is belangrijk om deze technologische wonderen en populariteit in te zetten voor het helpen van anderen en het bouwen aan een betere wereld.

3. Wat was de liefdadigheidsactie waar de gemeenschap actief aan heeft deelgenomen?
Het was de week van de liefdadigheidsactie, waarbij middelbare scholieren op verschillende manieren betrokken waren bij het inzamelen van geld voor goede doelen. Er werden diners, autowasbeurten, schrootinzamelingsacties, bakverkopen en meer georganiseerd.

4. Waar gaat het ingezamelde geld naartoe?
De helft van het ingezamelde geld gaat naar een kinderziekenhuis en de andere helft wordt verdeeld onder lokale non-profitorganisaties.

5. Hoe kunnen sociale media worden gebruikt om positieve boodschappen te verspreiden?
Het is belangrijk om bewust te zijn van wat we delen en posten op sociale media. We moeten met gevoeligheid en compassie schrijven en posten in plaats van roddelachtig, hatelijk en sarcastisch te zijn.

6. Waarom is zelfzorg belangrijk bij het helpen van anderen?
Om anderen te kunnen helpen, moeten we eerst zelf een gezondere en zachtere kracht voor verandering en vriendelijkheid worden. Zelfzorg is een vorm van zelfwaardering en draagt bij aan onze geestelijke gezondheid en spiritualiteit.

7. Wat is de tijd die nodig is voor blijvende verandering?
Fundamentele en blijvende verandering heeft tijd nodig. Het duurt minstens drie weken voordat een nieuwe gewoonte in iemands routine is gevestigd. Nieuwe ideeën over voeding en beweging hebben ook tijd nodig voordat het lichaam erop kan reageren en de impact merkbaar wordt.

Aanbevolen links:
Gezondheidsplein
Voedingscentrum
Liefdadigheid op Wikipedia