War of Words Erupts Between Youth Leaders of PDP and NC Over Omar’s Denial of PAGD Affiliation

A recent statement made by former J&K chief minister and National Conference (NC) vice-president, Omar Abdullah, denying any association with the People’s Alliance for Gupkar Declaration (PAGD), has sparked a heated war of words between youth leaders of the Peoples Democratic Party (PDP) and the NC.

When questioned by reporters about an upcoming PAGD meeting in Kashmir, Omar disavowed any affiliation with the alliance, stating that he is solely a member of the National Conference. He urged reporters to direct their inquiries to Farooq Abdullah, emphasizing that he is not authorized to speak on behalf of the PAGD.

In response to Omar’s denial, Tahir Sayeed, a PDP leader and former media adviser to Mehbooba Mufti, questioned Omar’s participation in PAGD meetings and suggested that it may have been merely a matter of convenience for him. Similarly, Zuhaib Yousuf Mir, another youth leader of the PDP, shared a quote by Nathaniel Hawthorne to highlight the need for unity in Kashmir and criticized Omar for conveniently ignoring the situation.

Defending Omar, NC spokesperson Imran Nabi Dar took to social media, expressing his frustration with the misrepresentation of Omar’s remarks. Dar emphasized that Omar had clarified his position, stating that he is not authorized to speak on behalf of the PAGD, and cautioned against relying on unofficial quotes from news portals.

Within the PDP, there is a belief that Omar is attempting to undermine the credibility of the PAGD, as it is widely known that he was never in favor of the alliance. PDP leaders speculate on Omar’s motives, questioning what may be behind his actions.

The statement made by Omar Abdullah denying his affiliation with the PAGD has triggered a war of words between youth leaders of the PDP and the NC. The controversy highlights the political dynamics and tensions within J&K as different parties vie for power and assert their positions within the region.

Een recente verklaring van voormalig J&K Chief Minister en vice-president van National Conference (NC), Omar Abdullah, waarin hij elke associatie met de People’s Alliance for Gupkar Declaration (PAGD) ontkent, heeft een verhitte woordenstrijd veroorzaakt tussen jeugdleiders van de Peoples Democratic Party (PDP) en de NC.

Toen journalisten hem vragen stelden over een aanstaande PAGD-bijeenkomst in Kashmir, distantieerde Omar zich van elke mogelijke band met de alliantie. Hij verklaarde dat hij alleen lid is van de National Conference en drong er bij de verslaggevers op aan om hun vragen te richten tot Farooq Abdullah, waarbij hij benadrukte dat hij niet gemachtigd is om namens de PAGD te spreken.

In reactie op Omar’s ontkenning stelde Tahir Sayeed, een PDP-leider en voormalig mediabegeleider van Mehbooba Mufti, Omar’s deelname aan PAGD-bijeenkomsten ter discussie en suggereerde dat het wellicht puur een kwestie van gemak voor hem was. Ook Zuhaib Yousuf Mir, een andere jeugdleider van de PDP, deelde een citaat van Nathaniel Hawthorne om de noodzaak van eenheid in Kashmir te benadrukken en bekritiseerde Omar voor het gemakkelijk negeren van de situatie.

In verdediging van Omar nam NC-woordvoerder Imran Nabi Dar zijn toevlucht tot sociale media en uitte zijn frustratie over de verkeerde interpretatie van Omar’s opmerkingen. Dar benadrukte dat Omar zijn positie had verduidelijkt door te stellen dat hij niet gemachtigd is om namens de PAGD te spreken en waarschuwde om niet te vertrouwen op onofficiële citaten van nieuwsportalen.

Binnen de PDP is er een geloof dat Omar de geloofwaardigheid van de PAGD probeert te ondermijnen, aangezien algemeen bekend is dat hij nooit voorstander was van de alliantie. PDP-leiders speculeren over Omar’s motieven en vragen zich af wat er achter zijn acties schuilgaat.

De verklaring van Omar Abdullah waarin hij zijn band met de PAGD ontkent, heeft een woordenstrijd veroorzaakt tussen jeugdleiders van de PDP en de NC. De controverse benadrukt de politieke dynamiek en spanningen binnen J&K, waarin verschillende partijen strijden om macht en hun posities in de regio bevestigen.