Oudere volwassenen hebben bevredigende gesprekken met artsen over reanimatie

Onderzoekers van Rutgers Health proberen de drempels te verlagen voor artsen om gesprekken te voeren over de code status van oudere volwassenen. Uit een pilotstudie van Rutgers Health blijkt dat volwassenen van 65 jaar en ouder, die in het ziekenhuis waren opgenomen voor verschillende medische aandoeningen, zeer bevredigende gesprekken hadden over hun wens voor reanimatie, ongeacht of artsen de termen “toestaan van een natuurlijke dood” of “niet-reanimeren” gebruikten. Dit blijkt uit een artikel in het Journal of the American Geriatrics Society.

De studie had tot doel de beste bewoording te bepalen die artsen kunnen gebruiken bij het bespreken van de code status van patiënten, om de drempel voor deze gesprekken te verlagen. Uit het onderzoek bleek dat artsen gemiddeld minder dan vijf minuten nodig hadden om te bespreken wat reanimatie inhoudt, wat de voorkeur van de patiënt zou kunnen zijn, en om een beslissing te nemen waar de patiënten zich comfortabel bij voelden. De patiënten waren over het algemeen tevreden over deze gesprekken.

Dit resultaat weerlegt het idee dat artsen terughoudend zijn om deze discussie met patiënten aan te gaan. De lengte van tijd die nodig is om zulke complexe communicatie over te brengen in een omgeving met tijdsdruk en stress, en uit angst om patiënten in verwarring te brengen of bang te maken, kan artsen soms weerhouden om te praten over de wens van de patiënt voor reanimatie in het geval van een hartstilstand of ademstilstand.

De studie toonde aan dat barrières mogelijk minder vaak voorkomen dan eerder werd gevreesd en dat artsen aan alle patiënten naar hun code status moeten vragen, ongeacht de bewoording die wordt gebruikt. Het onderzoek is het eerste dat de reanimatievoorkeuren rapporteert voor ziekenhuispatiënten ouder dan 65 jaar. Het bleek dat 83 procent van de patiënten gereanimeerd wilde worden, in vergelijking met 41 procent in een onderzoek uit 1992 onder oudere patiënten in een polikliniek voor geriatrie.

De bevindingen van deze studie zullen worden gebruikt om grotere onderzoeken te informeren en verbeteringen aan te brengen in hoe artsen gesprekken voeren over de code status van oudere volwassenen.

FAQ – Gesprekken over de code status van oudere volwassenen

Wat hebben onderzoekers van Rutgers Health ontdekt over het voeren van gesprekken over de code status van oudere volwassenen?
Uit een pilotstudie van Rutgers Health is gebleken dat volwassenen van 65 jaar en ouder, die in het ziekenhuis waren opgenomen voor verschillende medische aandoeningen, zeer bevredigende gesprekken hadden over hun wens voor reanimatie, ongeacht de gebruikte termen. Dit blijkt uit een artikel in het Journal of the American Geriatrics Society.

Wat was het doel van de studie?
Het doel van de studie was om de beste bewoording te bepalen die artsen kunnen gebruiken bij het bespreken van de code status van patiënten, om de drempel voor deze gesprekken te verlagen.

Hoelang duurde het gemiddeld voor artsen om het onderwerp te bespreken?
Uit het onderzoek bleek dat artsen gemiddeld minder dan vijf minuten nodig hadden om te bespreken wat reanimatie inhoudt, wat de voorkeur van de patiënt zou kunnen zijn, en om een beslissing te nemen waar de patiënten zich comfortabel bij voelden.

Zijn artsen terughoudend om deze discussie met patiënten aan te gaan?
Dit resultaat weerlegt het idee dat artsen terughoudend zijn om deze discussie met patiënten aan te gaan. De lengte van tijd die nodig is om zulke complexe communicatie over te brengen in een omgeving met tijdsdruk en stress, en uit angst om patiënten in verwarring te brengen of bang te maken, kan artsen soms weerhouden om te praten over de wens van de patiënt voor reanimatie in het geval van een hartstilstand of ademstilstand.

Zijn er barrières bij het bespreken van de code status van oudere volwassenen?
De studie toonde aan dat barrières mogelijk minder vaak voorkomen dan eerder werd gevreesd en dat artsen aan alle patiënten naar hun code status moeten vragen, ongeacht de bewoording die wordt gebruikt.

Wat waren de reanimatievoorkeuren van de onderzochte patiënten boven de 65 jaar?
Het onderzoek is het eerste dat de reanimatievoorkeuren rapporteert voor ziekenhuispatiënten ouder dan 65 jaar. Het bleek dat 83 procent van de patiënten gereanimeerd wilde worden, in vergelijking met 41 procent in een onderzoek uit 1992 onder oudere patiënten in een polikliniek voor geriatrie.

Zullen de resultaten van deze studie nog verdere onderzoeken en verbeteringen informeren?
Ja, de bevindingen van deze studie zullen worden gebruikt om grotere onderzoeken te informeren en verbeteringen aan te brengen in hoe artsen gesprekken voeren over de code status van oudere volwassenen.

Belangrijke termen en jargon:
– Code status: De medische instructies van een patiënt in geval van een hartstilstand of ademstilstand, met betrekking tot wel of niet reanimeren en andere levensreddende maatregelen.
– Reanimatie: Het herstarten van het hart en de bloedsomloop bij iemand die een hartstilstand heeft gehad.
– Polikliniek: Een afdeling van een ziekenhuis waar patiënten onderzocht en behandeld worden zonder opname in het ziekenhuis.

Suggesties voor gerelateerde links:
Rutgers University
American Geriatrics Society