Onderscheid tussen bekende en onbekende woorden kan worden getraind voor efficiënter lezen

Een team van onderzoekers van de Universiteit van Keulen en de Universiteit van Würzburg heeft ontdekt dat het onderscheid tussen bekende en onbekende woorden kan worden getraind en leidt tot efficiënter lezen. Het herkennen van woorden is essentieel om de betekenis van een tekst te begrijpen. Bij het lezen bewegen onze ogen zich zeer efficiënt en snel van woord naar woord. Deze leesflow wordt onderbroken wanneer we een woord tegenkomen dat we niet kennen, een situatie die vaak voorkomt bij het leren van een nieuwe taal.

Het kunnen herkennen van woorden is noodzakelijk om de betekenis van een tekst te begrijpen. Wanneer we een nieuw woord tegenkomen, kunnen we niet verder lezen en zouden we het woord in een woordenboek of op internet moeten opzoeken om de betekenis ervan te begrijpen. Maar de woorden van de nieuwe taal moeten nog volledig begrepen worden en specifieke spellingeigenaardigheden moeten nog geïnternaliseerd worden.

Het team van psychologen, onder leiding van adjunct-professor Dr. Benjamin Gagl van de Faculteit der Menswetenschappen van de Universiteit van Keulen, heeft nu een methode gevonden om dit proces te optimaliseren. De bevindingen van het onderzoek zijn gepubliceerd in npj Science of Learning.

Het model dat door het team is ontwikkeld, gaat ervan uit dat een specifiek gebied in de linker hersenhelft als een filter fungeert en bekende woorden scheidt van onbekende lettercombinaties. Alleen bekende woorden worden toegelaten en kunnen verder worden verwerkt.

Het trainingsprogramma in het onderzoek bestond uit eenvoudige taken waarbij deelnemers woorden van niet-woorden moesten onderscheiden door op een knop te drukken. Na drie dagen training lieten deelnemers aanzienlijke verbeteringen zien in hun leesvaardigheid.

Dit onderzoek heeft potentieel voor het ontwikkelen van nieuwe trainingsprogramma’s voor taalleerders en mensen met leesstoornissen, zoals dyslexie. Het kan ook helpen bij het verder begrijpen van de processen die betrokken zijn bij woordherkenning en het verbeteren van leesvaardigheden. Dankzij financiering van de Duitse Onderzoeksstichting (DFG) zal het onderzoeksteam verder werken aan de ontwikkeling van dit trainingsprogramma en nieuwe benaderingen voor taalverwerving en het compenseren van leesproblemen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Wat hebben de onderzoekers ontdekt?
Een team van onderzoekers heeft ontdekt dat het onderscheid tussen bekende en onbekende woorden kan worden getraind en leidt tot efficiënter lezen.

2. Waarom is het herkennen van woorden belangrijk?
Het herkennen van woorden is essentieel om de betekenis van een tekst te begrijpen.

3. Wat gebeurt er wanneer we een woord tegenkomen dat we niet kennen tijdens het lezen?
Onze leesflow wordt onderbroken en we moeten het woord mogelijk opzoeken in een woordenboek of op internet om de betekenis ervan te begrijpen.

4. Wat heeft het onderzoeksteam ontdekt over het filteren van bekende woorden?
Het team heeft ontdekt dat een specifiek gebied in de linker hersenhelft fungeert als een filter dat bekende woorden scheidt van onbekende lettercombinaties.

5. Wat was het trainingsprogramma dat in het onderzoek werd gebruikt?
De deelnemers aan het onderzoek moesten eenvoudige taken uitvoeren waarbij ze woorden van niet-woorden moesten onderscheiden door op een knop te drukken.

6. Welke verbeteringen werden waargenomen na het trainingsprogramma?
Na drie dagen training vertoonden de deelnemers aanzienlijke verbeteringen in hun leesvaardigheid.

7. Wat is het potentieel van dit onderzoek?
Dit onderzoek heeft potentieel voor het ontwikkelen van nieuwe trainingsprogramma’s voor taalleerders en mensen met leesstoornissen, zoals dyslexie. Het kan ook helpen bij het begrijpen van de processen die betrokken zijn bij woordherkenning en het verbeteren van leesvaardigheden.

Definitie van belangrijke termen:
– Woordherkenning: Het proces van het identificeren en begrijpen van woorden tijdens het lezen.
– Leesflow: De vloeiendheid en efficiëntie waarmee we van woord naar woord bewegen tijdens het lezen.
– Lettercombinaties: Verschillende combinaties van letters die samen woorden vormen.
– Trainingsprogramma: Een programma dat wordt gebruikt om specifieke vaardigheden of processen te trainen en te verbeteren.

Links:
Universiteit van Keulen
Universiteit van Würzburg
npj Science of Learning
Duitse Onderzoeksstichting (DFG)