Tensions Rise Between Hamas and Jordan: The Struggle for Influence

The recent clash between Hamas and Jordan has intensified tensions, prompting officials in Amman to propose revoking the Jordanian citizenship of Hamas leaders. This development comes in response to an inflammatory speech given by Hamas leader Khaled Masha’al in Amman on March 27. Masha’al’s call for Jordanians to mix Arab and Palestinian blood has caused uproar within the kingdom, leading to protests and clashes, particularly near the Israeli embassy in Amman’s Al Tla’a Al Sharqi neighborhood.

What adds fuel to the fire is Masha’al’s Jordanian background, with his family hailing from the Balqa region. However, Masha’al has been absent from Jordan for decades, only returning for family funerals. As demonstrations spread to the Baqa’a refugee camp, concerns arise that the unrest could further escalate. Approximately 70% of Jordan’s population identifies as Palestinian, including the queen and her offspring, as well as two million individuals residing in refugee camps.

Despite the kingdom’s efforts to provide aid to Gaza and support the Palestinian Authority, recent polls indicate that over 60% of Jordanians express support for Hamas. This growing backing has alarmed authorities in Amman, leading them to closely monitor social media platforms for any pro-Hamas sentiments. Jordanian officials also accuse the Islamic Action Movement of collaborating with Hamas to incite unrest and exploit tensions. The Islamic Action Movement and Hamas represent the Jordanian and Palestinian branches, respectively, of the Muslim Brotherhood.

Government Communications Minister Muhannad Al Mubaidin criticized the escalating unrest, emphasizing that Jordan will not accept leaders who deviate from their recognition of peaceful coexistence. Former Minister of Information Samih Al-Maaytah went even further, suggesting that any Palestinian faction leader with Jordanian citizenship who incites against the country and provokes riots should have their citizenship seriously reconsidered.

As tensions continue to rise between Hamas and Jordan, the struggle for influence and the delicate balance of power in the region remain at the forefront. The outcome of this internal conflict will undoubtedly have significant implications for both Jordan and the wider Middle East.

Een FAQ-sectie gebaseerd op de belangrijkste onderwerpen en informatie in het artikel:

V: Wat heeft het recente conflict tussen Hamas en Jordanië veroorzaakt?
A: Het conflict is geïntensiveerd door een provocerende toespraak van Hamas-leider Khaled Masha’al in Amman op 27 maart. Hij riep op tot vermenging van Arabisch en Palestijns bloed, wat tot opschudding en protesten heeft geleid.

V: Waar heeft de onrust plaatsgevonden?
A: De protesten en botsingen vonden met name plaats in de buurt van de Israëlische ambassade in de Al Tla’a Al Sharqi-wijk van Amman, evenals in het Baqa’a-vluchtelingenkamp.

V: Wie maakt deel uit van de Palestijnse bevolking in Jordanië?
A: Ongeveer 70% van de bevolking in Jordanië identificeert zich als Palestijns, inclusief de koningin en haar nakomelingen, evenals twee miljoen mensen die in vluchtelingenkampen wonen.

V: Wie steunen de meerderheid van de Jordaniërs?
A: Recente peilingen tonen aan dat meer dan 60% van de Jordaniërs steun betuigen aan Hamas.

V: Welke groeperingen worden in verband gebracht met de onrust?
A: De Jordaanse autoriteiten beschuldigen de Islamitische Actiebeweging ervan samen te werken met Hamas om onrust aan te wakkeren. Beide groeperingen zijn takken van de Moslimbroederschap, met Hamas uit de Palestijnse tak en de Islamitische Actiebeweging uit de Jordaanse tak.

V: Wat hebben Jordaanse functionarissen voorgesteld als reactie op de onrust?
A: Jordaanse functionarissen hebben voorgesteld de Jordaanse nationaliteit van Hamas-leiders in te trekken als zij ageren tegen het land en rellen aanwakkeren.

Belangrijke termen en jargon:

– Hamas: Een Palestijnse, islamitische politieke en militante organisatie.
– Jordanië: Een land in het Midden-Oosten, gelegen tussen Israël, Syrië, Irak en Saudi-Arabië.
– Palestijnen: Een volk dat voornamelijk in de gebieden Israël, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook woont, met een diaspora in andere delen van het Midden-Oosten en daarbuiten.
– Israëlische ambassade in Amman: De diplomatieke missie van Israël in de hoofdstad van Jordanië.
– Baqa’a vluchtelingenkamp: Een groot Palestijns vluchtelingenkamp in Jordanië.
– Sociale media platforms: Online platforms waar mensen berichten kunnen delen en communiceren, zoals Facebook, Twitter en Instagram.
– Islamitische Actiebeweging: Een Jordaanse politieke partij en tak van de Moslimbroederschap.
– Moslimbroederschap: Een pan-islamitische, politieke en religieuze beweging die in verschillende landen actief is.

Suggesties voor gerelateerde links:

The Jordan Times – een lokale krant die nieuws en informatie over Jordanië biedt.
Official Hamas Website – de officiële website van Hamas met informatie over hun activiteiten en standpunten.
n.v.t. – Palestina.be, een Belgische website die informatie en nieuws over de situatie in Palestina biedt.
Middle East Eye – Een nieuwswebsite die zich richt op het Midden-Oosten en Noord-Afrika, inclusief analyses en achtergrondinformatie.

Let op: urls zijn veranderd naar de hoofddomeinen, niet naar subpagina’s